Poczta Polska z pierwszym w Polsce certyfikatem ISO 31000

Z kart historii PBSG:

Początek roku 2015. To właśnie wtedy Poczta Polska SA otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 31000. Dla nas był to wielki sukces, ponieważ braliśmy czynny udział we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem i wspieraliśmy w procesie jego certyfikacji. Co ważne, był to pierwszy certyfikat tego typu w Polsce. Wpis jest częścią cyklu publikacji #WczorajPionierzyDziśLiderzy. Opisujemy wydarzenia z kart historii polskich organizacji, które postawiły na rozwój obszaru zarządzania ryzykiem. Wybierz się z nami w podróż do przeszłości i poznaj szczegóły!

Wstęp:

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Pocztą Polską SA. Naszym zadaniem było wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000 oraz asystowanie w procesie certyfikacji. Dzięki naszemu wsparciu Poczta Polska otrzymała certyfikat zgodności z ISO 31000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą BSI. Certyfikacja i wręczenie certyfikatu było jednym z głównych wydarzeń I Kongresu GRC 2015.

ZADANIA:

W ramach projektu korzystaliśmy z:

  • ISO/IEC 27001
  • Audyty
  • Doradztwo
  • Warsztaty
  • Szkolenia (w tym e-learningowe)

ISO/IEC 31000:

ISO 31000 to zbiór wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. Celem standardu jest planowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności procesu zarządzania ryzykiem w organizacji. Zasady zostały tak opracowane, aby zapewnić skuteczne techniki zarządzania i zapewnić bezpieczeństwo miejsca pracy bez względu na branżę i rodzaj organizacji. Wprowadzenie ISO/IEC 31000 pozwala organizacjom w analizie i ocenie ryzyka, co zwiększa ich odporność na problemy i incydenty.

Warto wspomnieć, że jako pierwsi (wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i POLRISK) opracowaliśmy pierwszą polską wersję normy PN-ISO 31000:201. Więcej poczytasz tutaj

O USŁUDZE:

Projekt obejmował opracowanie, wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem. Pracowaliśmy zgodnie z cyklem PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), który znacząco optymalizuje procesy biznesowe i pomaga znajdować rozwiązania zwiększające wydajność operacyjną.

Prace objęły m.in. diagnozę i identyfikację potrzeb dotyczących metodyki zarządzania ryzykiem wraz ze strategią; analizę ryzyka, budowę dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń. Na koniec zapewniliśmy asystę w procesie certyfikacji. W rezultacie Poczta Polska uzyskała system zarządzania ryzykiem, który spełniał wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 31000, co potwierdził nadany certyfikat zgodności.

EFEKT:

Poczta Polska zyskała wydajny system i rozwiązania pozwalające utrzymać bezpieczeństwo na ustalonym poziomie. System m.in. pomógł ustandaryzować działania związane z rozproszonymi analizami ryzyka prowadzonymi przez różne jednostki. Dzięki temu procesy zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach stały się jednolite i tak samo skuteczne.

Sam system zarządzania ryzykiem zbudowany na podstawie normy ISO/IEC 31000 przynosi wiele korzyści. Wystarczy wspomnieć o większej efektywności pracy oraz szybszej identyfikacji ryzyk i ich minimalizacji. Uzyskanie prestiżowego certyfikatu to dalsze korzyści związane ze zwiększeniem wartości marki jak wzrost wiarygodności i zaufania w oczach klientów. Certyfikat potwierdza, że organizacja spełnia wymagania światowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa. Jest też gwarancją, że procesy biznesowe są poddawane regularnym przeglądom na podstawie analizy ryzyka.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!