Największe wdrożenie systemu erisk w Polsce – sądy powszechne

Z kart historii PBSG:

Rok 2012. To właśnie wtedy przeprowadziliśmy największe wdrożenie systemu erisk w Polsce. Projekt obejmował optymalizację zarządzania ryzykiem w sądach powszechnych. Wpis jest częścią cyklu #WczorajPionierzyDziśLiderzy, obejmującego ważne dla nas wydarzenia. Chcemy przypomnieć w ten sposób projekty, które miały i wciąż mają istotny wpływ na obszar zarządzania ryzykiem w polskich organizacjach. Zabierz się z nami w podróż w czasie!

Wstęp:

Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmujące struktury sądownictwa powszechnego w Polsce, oczekiwało weryfikacji i usprawnienia modeli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Zadanie objęło stworzenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach sądów: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Co było do zrobienia, czyli cele klienta:
 • Weryfikacja istniejących rozwiązań zarządzania ryzykiem.
 • Opracowanie jednolitego modelu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem erisk.
 • Cyfryzacja procesów zarządzania ryzykiem.

Projekt jest przykładem skutecznej transformacji procesów zarządczych poprzez integrację nowoczesnych narzędzi informatycznych z przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami zarządzania ryzykiem.

DZIAŁANIA:

 1. Audyt. Przeprowadziliśmy audyt, aby zidentyfikować potrzeby i ocenić istniejące rozwiązania. Wykorzystaliśmy wywiady, spotkania i ankiety, aby zebrać dane z różnych źródeł.
 2. Opracowaliśmy model. Na podstawie wyników audytu przygotowaliśmy spójny model zarządzania ryzykiem, włączając rekomendowaną listę ryzyk sądownictwa powszechnego.
 3. Implementacja erisk. Skonfigurowaliśmy oprogramowanie erisk, które umożliwiło wielopoziomową analizę ryzyka i centralne raportowanie.
 4. Dokumentacja. Opracowaliśmy kompleksowe procedury i dokumenty zarządzania ryzykiem, w tym plany postępowania i rejestr ryzyk. Zaproponowaliśmy optymalizację bazy ryzyk i zabezpieczeń.

SUKCESY:

Priorytetem było ujednolicenie zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach sądownictwa. Skupiliśmy się na optymalizacji procesów i automatyzacji dokumentacji. Nie bez znaczenia było również ujednolicenie standardów, co zapewniło spójność metodologiczną w całym systemie sądownictwa. Dzięki wdrożeniu erisk sądy powszechne podlegające pod Ministerstwo Sprawiedliwości usprawniły także komunikację – oprogramowanie erisk w znaczący sposób ulepszyło wymianę informacji między różnymi poziomami sądów.

TECHNIKI:

 • ustawa o finansach publicznych
 • analiza ekspercka
 • COSO II (Internal Control Framework)
 • ISO 31000 (Risk Management Guidelines)
 • oprogramowanie erisk
 • metoda burzy mózgów
 • ankiety

EFEKTY:

 • Model zarządzania ryzykiem: przygotowanie i wdrożenie jednolitego modelu opartego na standardach COSO II i ISO 31000.
 • Cyfryzacja procesów: transformacja procesów zarządzania ryzykiem do formy cyfrowej.
 • Zautomatyzowany raportowanie: wprowadzenie systemu raportowania w czasie rzeczywistym dla około 10 tys. użytkowników.
 • Standaryzacja analizy ryzyka: przygotowanie ponad 300 sądów do analizy ryzyka według jednolitych standardów.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!