PN-EN ISO 9000:2006

Norma ISO 9000:2005 ma już swój odpowiednik wśród polskich norm – PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia…

Wprowadzona w zeszłym roku norma ISO 9000:2005 ma już swój odpowiednik wśród polskich norm – PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. Dla przypomnienia publikacja normy ISO 9000:2005 miała na celu usystematyzowanie używanej terminologii i integrację z terminologią stosowaną w innych standardach ( przede wszystkim ISO 19011).