2008-11-03

PBSG podpisało umowę z Belos Performed Line Products w zakresie

weryfikacji oceny skuteczności
mechanizmów kontroli wewnętrznej na zgodność ze standardami ustawy Sarbanesa-Oxley’a
(tzw. SOX).


Projekt realizowany jest dla
Departamentu Finansowego i  zgodnie z
wymogami Ustawa Sarbanesa-Oxleya obejmuje jedenaście obszarów
funkcjonowania spółki. Efektem projektu będzie informacja dotycząca efektywności
systemu kontroli wewnętrznej oraz przygotowanie spółki do zewnętrznej oceny
przez firmę audytorską. Projekt jest częścią koncernowego wymogu przeprowadzenia
testów czynności kontrolnych przygotowujących przed zewnętrznym audytem
niezależnej jednostki oceniającej skuteczność i efektywność wdrożenia wymów
ustawy SOX.

Ustawa Sarbanesa-Oxleya (nazywana też SOX
lub SarOx) została  uchwalona
przez Kongres Stanów Zjednoczonych w styczniu 2002 roku. Ustawa ma celu
odbudowanie zaufania inwestorów poprzez poprawę jakości i wiarygodności
sprawozdawczości finansowej. Bezpośredni wpływ na powstanie SOX miały
wydarzenia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2001, w
szczególności afer Enronu i WorldComu. Te skandale finansowe na niespotykaną
dotychczas skalę spowodowały dramatyczny spadek zaufania inwestorów do rynków
finansowych oraz kluczowych podmiotów na nich operujących: doradców inwestycyjnych,
audytorów, notowanych spółek (a dokładniej ich Zarządów).

SOX znacznie zaostrza wymogi niezależności wobec
kluczowych graczy na rynku finansowym oraz podnosi na bardzo wysoki poziom
wymagania w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej podmiotów zarejestrowanych
w US Securities Exchange Commission (SEC).

Performed Line Product, którego jednym z zakładów jest
Belos -PLP w Bielsku Białej jest światowym projektantem, wytwórcą i dostawcą
wysokiej jakości sprzętu sieciowego i systemów kontroli. Belos – PLP znany jest
na rynku polskim jako wiodący producent osprzętu do napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, elektrycznych
zespołów zasilających do elektrofiltrów oraz sprzętu dla górnictwa odkrywkowego
i kopalń węgla kamiennego. Belos-PLP produkuje obecnie około 1600 wyrobów. Działalność
wytwórcza prowadzona jest w ramach dwóch podstawowych wydziałów produkcyjnych
tj. wydziału mechanicznego osprzętu sieciowego oraz wydziału urządzeń elektrycznych.