PLP BELOS SOX

PBSG podpisało umowę z Belos Performed Line Products w zakresie weryfikacji oceny skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej na zgodność ze standardami ustawy Sarbanesa-Oxley’a (tzw. SOX).

Projekt realizowany jest dla Departamentu Finansowego i  zgodnie z wymogami Ustawa Sarbanesa-Oxleya obejmuje jedenaście obszarów funkcjonowania spółki. Efektem projektu będzie informacja dotycząca efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz przygotowanie spółki do zewnętrznej oceny przez firmę audytorską. Projekt jest częścią koncernowego wymogu przeprowadzenia testów czynności kontrolnych przygotowujących przed zewnętrznym audytem niezależnej jednostki oceniającej skuteczność i efektywność wdrożenia wymów ustawy SOX.

Ustawa Sarbanesa-Oxleya (nazywana też SOX lub SarOx) została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w styczniu 2002 roku. Ustawa ma celu odbudowanie zaufania inwestorów poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej. Bezpośredni wpływ na powstanie SOX miały wydarzenia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2001, w szczególności afer Enronu i WorldComu. Te skandale finansowe na niespotykaną dotychczas skalę spowodowały dramatyczny spadek zaufania inwestorów do rynków finansowych oraz kluczowych podmiotów na nich operujących: doradców inwestycyjnych, audytorów, notowanych spółek (a dokładniej ich Zarządów).

SOX znacznie zaostrza wymogi niezależności wobec kluczowych graczy na rynku finansowym oraz podnosi na bardzo wysoki poziom wymagania w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej podmiotów zarejestrowanych w US Securities Exchange Commission (SEC).

Performed Line Product, którego jednym z zakładów jest Belos -PLP w Bielsku Białej jest światowym projektantem, wytwórcą i dostawcą wysokiej jakości sprzętu sieciowego i systemów kontroli. Belos – PLP znany jest na rynku polskim jako wiodący producent osprzętu do napowietrznych linii elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, elektrycznych zespołów zasilających do elektrofiltrów oraz sprzętu dla górnictwa odkrywkowego i kopalń węgla kamiennego. Belos-PLP produkuje obecnie około 1600 wyrobów. Działalność wytwórcza prowadzona jest w ramach dwóch podstawowych wydziałów produkcyjnych tj. wydziału mechanicznego osprzętu sieciowego oraz wydziału urządzeń elektrycznych.