Pierwszy i jedyny w Polsce kurs zakończony tytułem Certyfikowany Audytor KRI

Szkolenie opracowane w kooperacji British Standards Institution (BSI) i PBSG.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i weryfikację wymagań KRI w organizacji, menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi (np. PN-EN ISO 9001:2009), audytorów komórek audytu wewnętrznego, chcących zdobyć wiedzę w zakresie funkcjonowania KRI, konsultantów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby oceny systemu zarządzania opartego o minimalne wymagania KRI.

Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w organizacji oraz analizę wniosków audytowych umożliwiających doskonalenie systemu zarządzania usługami IT i bezpieczeństwem informacji. Przedstawiane są również wytyczne PN-EN ISO 19011 (dotyczące audytowania systemów zarządzania), w kontekście prowadzenia audytów. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawiane są sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.