Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją jest dostarczanie klientom wyróżniających się rozwiązań za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Jako jedyna multiagencja w Polsce zapewnia wachlarz produktów ze wszystkich obszarów. Celem Phinance jest zapewnienie klientom równowagi finansowej, jak i budowa trwałych relacji.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Phinance S.A.

Zatrudnienie

Zatrudnienie

1 250

Branża

Branża

Finanse

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował aktualizację dokumentacji zarządzania bezpieczeństwa informacji (SZBI). Nadrzędnym celem dla Phinance SA było znalezienie partnera, który będzie miał duże doświadczenie w branży finansowej i zapewni merytoryczne wsparcie na każdym etapie projektu. Te wymagania spełniło PBSG. Na spotkaniu przedstawiliśmy nasze kompetencje i skład zespołu, zaprezentowaliśmy również indywidualną ofertę – to wszystko przekonało klienta.

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY ANALIZĘ

W pierwszej kolejności przejrzeliśmy i oceniliśmy obecnie stosowaną dokumentację pod kątem spełnienia wymogów KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

POROZMAWIALIŚMY Z PRACOWNIKAMI

Niezwykle pomocne w tego typu pracach są rozmowy z pracownikami. Dzięki temu zyskujemy informacje, które nie są w żaden sposób sformalizowane i spisane, a mogą być cenne z punktu widzenia procesów w organizacji i wytycznych KNF.

ZAKTUALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Wnioski z analizy i rozmów posłużyły nam do przygotowania rekomendacji zmian. Po ich akceptacji ze strony klienta przystąpiliśmy do pracy: zaktualizowaliśmy obecną i przygotowaliśmy nową dokumentację związaną z bezpieczeństwem informatycznym.

Jakie były rezultaty?

Celem projektu była aktualizacja dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań KNF, dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji. Zadanie objęło nie tylko skorygowanie istniejących dokumentów, ale także opracowanie nowych. Podczas prac osoby zaangażowane w projekt, korzystając z wyników analizy oraz wytycznych KNF, przygotowały wymagane dokumenty, które były dopasowywane do wymagań wspólnie z klientem.

Phinance SA dzięki współpracy z PBSG zyskał kompletną i aktualną dokumentację SZBI z naciskiem na spójne procedury, które zapewniają nadzór nad procesami związanymi z przetwarzaniem informacji.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie