PBSG zaprasza na IV konferencję BDO

PBSG zaprasza na IV konferencję BDO: Sprawozdawczość finansowa spółek w praktyce – wyzwania i zagrożenia dla zarządów i rad nadzorczych. Zapraszamy w szczególności na cześć dotyczącą nowych technologii. Do panelu zaproszony został członek zarządu PBSG Marcin Rojszczak, jako ekspert w zakresie RODO.

Zapraszamy w szczególności na cześć dotyczącą nowych technologii. Do panelu zaproszony został członek zarządu PBSG Marcin Rojszczak, jako ekspert w zakresie RODO.

Termin: 28 listopada 2017 r.

Miejsce: Hotel Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 WARSZAWA

Cena: Udział w konferencji jest bezpłatny

W tym roku konferencja zmienia formułę spotkania tak, aby dostosować ją do oczekiwań członków Zarządów i Rad Nadzorczych, głównie w zakresie praktyczności i wymiany doświadczeń. Zamiast klasycznych prelekcji, każdy blok tematyczny będzie przedstawiony w formie paneli dyskusyjnych, poprzedzonych wprowadzeniem do tematu w formie wykładu Eksperta. Wszystko po to, aby praktycy mogli podzielić się swoimi: wiedzą, doświadczeniami, a także wątpliwościami.

Dodatkowo Eksperci opowiedzą o:

– obszarach zagrożeń, na które powinni teraz zwracać uwagę członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych,

– planowanych zmianach w prawie (w tym RODO) i ich skutkach na praktykę spółek.

Przybliżą również najważniejsze kwestie związane z obowiązkami sprawozdawczymi spółek. Opowiedzą o rosnących oczekiwaniach zarówno instytucji polskich, jak i międzynarodowych wobec sprawozdań. Omówią przypadki błędów, za które przedsiębiorstwa musiały zapłacić kary finansowe.

Nie zabraknie również tematów z zakresu najnowszych technologii wykorzystywanych w raportowaniu przedsiębiorstw, a także tych związanych z wyzwaniami stojącymi obecnie na rynku kapitałowym przed spółkami.