Innowacyjny projekt zarządzania ryzykiem w Kirchhoff

kirchhoff_logo_news

PBSG zakończyła innowacyjny projekt opracowania modelu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000 i COSO II wraz z wdrożeniem procesu zarządzania ryzkiem w międzynarodowym koncernie Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Celem projektu było opracowanie i dostarczenie modelu zarządzania ryzykiem zgodnego z ISO 31000 i COSO II uwzględniającego indywidualny charakter Koncernu Kirchhoff oraz specyfikę sektora motoryzacyjnego. W konsekwencji wypracowaną metodologią objęte mają zostać pozostałe zakłady koncernu.

Projekt obejmował między innymi:

  • Analizę istniejących w koncernie rozwiązań w zakresie zarządzania w kontekście obszarów ryzyka
  • Analizę dostępnych modeli w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wypracowanie metodyki zarządzania ryzykiem –|Procedura Zarządzania ryzykiem| wraz z parametryzacją procesu zarządzania ryzykiem.
  • Identyfikację i ocenę ryzyk związanych z wybranym procesem wraz z analizą stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowieniem planu postępowania z najbardziej znaczącymi ryzykami.
  • Przygotowanie raportu końcowego obejmującego podsumowanie wdrożenia oraz zalecenia dotyczące efektywnego funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem w przyszłości.

W trakcie realizacji projektu wykorzystywano narzędzie erisk.

Informacja o kliencie:
KIRCHHOFF Automotive – w Polsce jest obecny już od 15 lat. Przedsiębiorstwo należące do międzynarodowej grupy Kirchhoff pierwszy zakład otworzyło w 1999 roku w Mielcu, a kilka lat później dwa młodsze w Gliwicach. Dzisiaj w polskich fabrykach należących do koncernu o niemieckim rodowodzie zatrudnienie znajduje przeszło 1400 osób. Tylko w zakładach zlokalizowanych na Podkarpaciu zespół KIRCHHOFF Automotive tworzy około 900 osób.

Według planów spółki jeszcze w tym roku zrealizowane zostaną inwestycje o łącznej wartości około 70 mln zł. W Mielcu, do istniejącej hali „nowego” zakładu, dobudowane zostanie 1200 m² powierzchni produkcyjnej pod instalację nowoczesnej prasy. W starszym obiekcie pojawią się m.in. kolejne stacje spawalnicze i zgrzewalnicze. Podobne inwestycje będą miały miejsce w Gliwicach.

Informacja o inwestycjach koncernu Kirchhoff w Polsce