PBSG wygrała przetarg na „Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego”

PBSG wygrała przetarg na „Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego w ramach projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich JST współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)”

Projekt obejmuje realizację zadań w UG Czernica, UG Długołęka, UM  Siechnice, SP Wołów SP Złotoryja.

Całość przedsięwzięcia będzie realizowane w 6 etapach:

  • Etap 1: Szkolenia wstępne w zakresie Systemu
    Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym- wymagania standardu:
  • Etap 2: Szkolenia dla wybranych grup  pracowników (zespołu wdrożeniowego i pełnomocnika), kadry zarządzającej:
  • Etap 3: Audyt wstępny – analiza obecnie istniejących mechanizmów i regulacji
  • Etap 4: Analiza ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych
  • Etap 5: Doradztwo przy opracowaniu dokumentacji oraz wdrożenie Programu Działań
  • Etap 6: Monitoring wdrożenia Programu Działań Doskonalących – audyty wewnętrzne