PBSG w roli eksperta w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego w spotkaniach Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu

Firma PBSG zaproszona do wzięcia udziału w roli eksperta w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego w spotkaniach Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu.

FORTiB – Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu – jest cyklem bezpłatnych spotkań przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych skutecznym wdrażaniem praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Firma PBSG została zaproszona w roli eksperta w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem w ISO 27001 oraz jego szacowaniu. Dzięki połączeniu praktycznego wykładu z prezentacją konkretnych rozwiązań będą mieli okazję zapoznać się Państwo z najnowszymi trendami w dziedzinie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informatycznego.

W roku 2011 odbyło się 6 spotkań FORTiB. W seminariach wzięło udział około 150 osób. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami ze wszystkich dotychczasowych edycji. Ich uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że spotkania pomogły w pogłębianiu wiedzy i wskazały, na które aspekty bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.

W roku 2012 sprawdzona formuła konferencji została znacznie wzbogacona i rozszerzona.

Wysoki poziom merytoryczny gwarantują prelegenci będący ekspertami w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego. Wieloletnie praktyczne doświadczenie we wdrażaniu efektywnych rozwiązań gwarantuje, że przekazywana wiedza odnosi się do rzeczywiście występujących zagrożeń.