PBSG prowadzi studium podyplomowe z bezpieczeństwa informacji

PBSG prowadzi studium podyplomowe z bezpieczeństwa informacji

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką ochrony danych z początkiem roku akademickiego 2006/2007 rozpoczyna się I edycja studiów podyplomowych „Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Studia organizowane są przez Akademię Rolniczą w Poznaniu przy współpracy z naszą firmą, jednostką certyfikującą PIHZ oraz Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z międzynarodowymi standardami i praktykami w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na:

  • prowadzenie analizy zagrożeń oraz audytów bezpieczeństwa;
  • koordynowanie prac związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i weryfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • przygotowanie uczestników studium do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz stanowisk związanych z ochroną informacji niejawnych;
  • integrację z istniejącymi systemami zarządzania w organizacji.

Szczegółowe informacje na temat organizacji oraz zakresu merytorycznego studium zamieszczone zostały na stronie Akademii Rolniczej w Poznaniu.