PBSG jest oficjalnym partnerem nowo utworzonego kierunku studium podyplomowego Menedżer Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Koncepcja powstania kierunku Menedżer Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji, specjalistów w zakresie SZBI ISO/IEC 27001 i zarządzania ryzykiem, informatyków, product managerów, specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony.

Celem Studium jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.

Słuchacze tego kierunku uzyskają kwalifikacje potwierdzone certyfikatami audytora wewnętrznego SZBI ISO/IEC oraz Certified risk manager ISO 31000. 

Po ukończeniu studium na tym kierunku, Słuchacze będą posiadali następujące umiejętności:

potrafi zinterpretować wymagania ISO/IEC 27001 oraz omówić koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

spełniania wymagań prawnych UE oraz polskich w zakresie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej,

zaprojektowania rozwiązania adekwatnego dla organizacji i procesów IT w zakresie zarządzania jakością (ISO 20000-1), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),

wybrania i stosowania adekwatnej metody zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (DCP, DRP) z wykorzystaniem uznanych metodyk oraz narzędzi informatycznych,

uczestniczenia w pracach zespołowych wykorzystujących metody i techniki doskonalenia organizacji,

zarządzania ryzykiem, w szczególności w kontekście ISO 27005, z wykorzystaniem autorskiego narzędzia informatycznego e-risk.

Ramowy program przedmiotowy:

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.
2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk
3. Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR).
4. Zarządzanie ciągłością działania (DRP, DCP) Zobacz.
5. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.
6. Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.
7. Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji.
8. Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych.
9. Ochrona własności intelektualnej.
10. Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji.
11. Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/ IEC 27001).
Więcej informacji na temat nowego kierunku studiów podyplomowych znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu >>tutaj

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie