PBSG partnerem badania „Szacowanie ryzyka w odniesieniu do imprez sportowych”

„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM IMPREZY SPORTOWEJ” to projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Reykjavik University oraz firmę doradczo-technologiczną PBSG SA.

Dlaczego powstał projekt?

Szacowanie ryzyka w odniesieniu do imprez sportowych umożliwi podejmowanie adekwatnych decyzji wobec zagrożeń i sprowadzenie ich do poziomu ryzyka akceptowalnego; pozwoli także na świadome wykorzystywanie szans związanych z poszczególnymi czynnikami niepewności. W każdym badaniu będzie brać udział kilku przedstawicieli organizatorów, którzy dokonają szacowania ryzyka indywidualnie i niezależnie od siebie (indywidualne loginy) oceniając czynniki określone w bazie referencyjnej.

Wyniki szacowania ryzyka wykonanego przez poszczególnych przedstawicieli będą uśredniane. Badanie będzie prowadzone z wykorzystaniem wiodącej platformy do zarządzania ryzykiem erisk.

Uczestnik badania otrzyma także raport, który obejmie m.in.:

wyniki szacowania ryzyka (z podziałem na ryzyka nieakceptowalne, akceptowalne warunkowo, akceptowalne, ryzyka szczątkowe),

odniesienie do wyników szacowania ryzyka z innych badań, z uwzględnieniem kontekstu poszczególnych imprez sportowych.

Z jednej strony wyniki badań posłużą celom badawczym, z drugiej rezultat szacowania ryzyka dla Organizatorów to doskonałe dane wejściowe do skutecznego i bezpiecznego zarządzania imprezami sportowymi.

Dane podlegać będą anonimizacji – nie będą prezentowane powszechnie w sposób, który pozwoliłby na identyfikację wyników w kontekście danej imprezy (organizatora).

Korzyści

Pomysł i koncepcja badań jest odpowiedzią na zagrożenia związane z organizacją i uczestnictwem amatorów w maratonach, półmaratonach oraz triathlonach. Ponadto, to także wpisywanie się w nowoczesne metody zarządzania projektami, pozyskanie wiedzy i informacji dla adekwatnych działań na rzecz skuteczności zarządzania. To także formalny i obiektywny dowód dbałości o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie