PBSG otrzymała dotację UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie podniesienia kwalifikacji

PBSG otrzymała dotację UE –  Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników firmy PBSG sp. z o.o.

W okresie od 01.02.2011 do 28.02.2012 roku, firma PBSG sp. z o.o. będzie delegowała swoich pracowników na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w ramach przyznanego dofinansowania projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy PBSG sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 380 749,33 zł, w tym równowartość 306 459,46 zł stanowi dofinansowanie.