PBSG ekspertem w zakresie optymalizacji procesów – nowe narzędzia budowania organizacji doskonałej

PBSG ekspertem w zakresie optymalizacji procesów – nowe narzędzia budowania organizacji doskonałej –  szczegóły w publikacji Wydawnictwa Verlag Dashofer.

Na  prośbę wydawnictwa eksperci PBSG postanowili podzielić się bogatym doświadczeniem i przygotowali szereg publikacji na temat nowoczesnego zarządzania zgodnego z normami ISO, dobrymi praktykami i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym pakietu PBSG Smart.

Przypomnijmy Publikacja Wydawnictwa Verlag Dashofer ” Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością” stanowi odpowiedź na potrzeby firm w zakresie eksperckiej wiedzy dot. optymalizacji oraz podnoszenia skuteczności i efektywności systemów zarządzania, w różnych aspektach działania. Założeniem Wydawnictwa jest przedstawianie i dostarczanie  najnowocześniejszych trendów i rozwiązań do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie organizacjami. Dlatego we wspomnianej publikacji znaleźć można informację:

  • jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system zarządzania
  • jak integrować systemy zarządzania
  • jak określić zasady polityki, celi i zadań
  • jak opracować procedury i dokumentacje w firmie

Publikacja w prosty i przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego wdrożenia i monitorowania systemów zarządzania. W ostatniej aktualizacji eksperci PBSG przygotowali publikacje w zakresie:

  • zarządzania procesami – optymalizacja procesów jako narzędzie do budowania organizacji doskonałej, w której zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania procesami wraz przykładowym harmonogramem zadań w zakresie zarządzania zmianami w projekcie optymalizacji procesów
  • wykorzystania narzędzi informatycznych pakietu PBSG Smart na etapie definowania procesów, budowania systemów zarządzania, opracowania dokumentacji i doskonalenia systemów.

W kolejnym wydaniu ukaże się seria publikacji przygotowana przez PBSG poświęcona wymaganiom ISO 20000 (Zarządzanie usługami IT) i ISO 27001 – (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji).