2009-06-30

Multimedia  Polska SA
podpisała umowę z PBSG w zakresie opracowania i wdrożenia mechanizmów zarządzania
ryzykiem w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Rozpoczęty projekt obejmuje m.in. przygotowanie
propozycji metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzenie klasyfikacji
informacji, przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie planu
postępowania z ryzykiem. Projekt jest częścią przyjętej przez Multimedia Polska
SA strategii podnoszenia jakości bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Multimedia  Polska SA
Multimedia Polska jest jednym z czołowych polskich dostawców usługi Triple
Play, łączącej w jednym pakiecie: telewizję, szerokopasmowy dostęp do internetu
i telefonię stacjonarną. Jest także pierwszym operatorem w kraju, który
wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z
sygnałem komunikacji zwrotnej oraz jako jedyny w branży – wideo na żądanie.

Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych od 2006r.

Spółka realizuje strategie aktywnej konsolidacji, budowy
sieci kablowych w nowych rejonach kraju, a także akwizycję sieci innych
operatorów. w efekcie  w I kwartale 2009
r. liczba gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu sieci spółki wzrosła
do blisko 1,1 miliona HP. Rośnie popularność pakietyzacji usług oraz nowych
produktów wprowadzonych do oferty w 2007 roku – cyfrowej telewizji kablowej
(DTV) i wideo na żądanie (VoD).

Z usług Multimedia Polska korzystało 31 marca 2009 r.
łącznie ok. 666 tys. klientów, z czego około 271 tys. było użytkownikami co
najmniej dwóch usług (spośród telewizji, internetu i telefonu), a około 74 tys.
to abonenci usługi Triple Play (wszystkie trzy usługi łącznie). Na dzień 31
marca 2009 roku spółka dostarczała ponad 1,16 mln usług.

Spółka jest znana w Polsce jako jeden z operatorów, który
jako pierwszy wprowadza na rynek nowe i innowacyjne produkty oraz usługi. Firma
jako pierwsza w kraju wprowadziła na wiosnę 2006 r. telewizję cyfrową dla
klientów telefonicznych (IP TV). Jako jedna z pierwszych zaoferowała usługi
pakietowe Triple Play, cyfrowe usługi telefoniczne (VoIP) dla abonentów sieci
kablowej, a także szerokopasmowy dostęp do internetu. Także jako pierwszy
operator w kraju Multimedia Polska, w maju 2007 r., wprowadziła cyfrową telewizję
kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z kanałem komunikacji zwrotnej, a we
wrześniu 2007 wideo na żądanie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 przychody
Grupy Multimedia Polska wyniosły 475,4 mln zł. Zysk netto firmy za 2008 wyniósł 50,3 mln zł.