Multimedia Polska wybiera PBSG

Multimedia  Polska SA podpisała umowę z PBSG w zakresie opracowania i wdrożenia mechanizmów zarządzania ryzykiem w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Rozpoczęty projekt obejmuje m.in. przygotowanie propozycji metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzenie klasyfikacji informacji, przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie planu postępowania z ryzykiem. Projekt jest częścią przyjętej przez Multimedia Polska SA strategii podnoszenia jakości bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Multimedia Polska SA jest jednym z czołowych polskich dostawców usługi Triple Play, łączącej w jednym pakiecie: telewizję, szerokopasmowy dostęp do internetu i telefonię stacjonarną. Jest także pierwszym operatorem w kraju, który wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z sygnałem komunikacji zwrotnej oraz jako jedyny w branży – wideo na żądanie.

Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006r.

Spółka realizuje strategie aktywnej konsolidacji, budowy sieci kablowych w nowych rejonach kraju, a także akwizycję sieci innych operatorów. w efekcie  w I kwartale 2009 r. liczba gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu sieci spółki wzrosła do blisko 1,1 miliona HP. Rośnie popularność pakietyzacji usług oraz nowych produktów wprowadzonych do oferty w 2007 roku – cyfrowej telewizji kablowej (DTV) i wideo na żądanie (VoD).

Z usług Multimedia Polska korzystało 31 marca 2009 r. łącznie ok. 666 tys. klientów, z czego około 271 tys. było użytkownikami co najmniej dwóch usług (spośród telewizji, internetu i telefonu), a około 74 tys. to abonenci usługi Triple Play (wszystkie trzy usługi łącznie). Na dzień 31 marca 2009 roku spółka dostarczała ponad 1,16 mln usług.

Spółka jest znana w Polsce jako jeden z operatorów, który jako pierwszy wprowadza na rynek nowe i innowacyjne produkty oraz usługi. Firma jako pierwsza w kraju wprowadziła na wiosnę 2006 r. telewizję cyfrową dla klientów telefonicznych (IP TV). Jako jedna z pierwszych zaoferowała usługi pakietowe Triple Play, cyfrowe usługi telefoniczne (VoIP) dla abonentów sieci kablowej, a także szerokopasmowy dostęp do internetu. Także jako pierwszy operator w kraju Multimedia Polska, w maju 2007 r., wprowadziła cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z kanałem komunikacji zwrotnej, a we wrześniu 2007 wideo na żądanie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 przychody Grupy Multimedia Polska wyniosły 475,4 mln zł. Zysk netto firmy za 2008 wyniósł 50,3 mln zł.