O akcji

Od początku 2022 roku PBSG przyznaje tytuły Lidera ERM pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem.  Promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG jest celem przyznania nagrody.

Chcemy docenić osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Uznajemy indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach, jak i zasługi całej instytucji.

Paweł Pichalski - Liderem ERM

Zaszczytny tytuł „Lidera ERM” otrzymał Paweł Pichalski. Pan Paweł – Zastępca Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego pracuje dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wyróżnienie otrzymał za wkład w rozwój systemu zarządzania ryzykiem. W Ministerstwie od 2016 roku regularnie wzmacnia zarządzanie ryzykiem w organizacji poprzez:

  • informatyzację zarządzania ryzykiem za pomocą systemu erisk,
  • opracowanie i wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej,
  • wdrożenie mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie narzędzi do ich efektywnej realizacji,
  • szkolenie pracowników.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Maciej Skała – członek zarządu PBSG przekazał na ręce Pana Pawła Pichalskiego oraz Pani Iwony Samborskiej (Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego).

Galeria z wręczenia nagrody

Ministerstwo Klimatu i Środowiska –  urząd administracji rządowej utworzony w 2020 przez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Klimatu (działy klimat i energia) oraz włączenie w całości kompetencji Ministerstwa Środowiska. Resort, którego kompetencją jest ochrona środowiska, energia i klimat.

Lider ERM Roku 2022

Akcja „Lider ERM” zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z laureatów nagrody. Wszyscy Liderzy ERM zasiądą w Kapitule Nagrody i wybiorą ze swojego grona LIDERA ROKU 2022.

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!