MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 6 października 2020 przez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Klimatu (działy klimat i energia) oraz włączenie w całości kompetencji Ministerstwa Środowiska. Czasowo (do listopada 2020) włączono część kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zatrudnienie

Zatrudnienie

1 000

Branża

Branża

Ministerstwo

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poszukiwało doświadczonej firmy, która zajęłaby się profesjonalnym opracowaniem i wdrożeniem systemu kontroli zarządczej. Wybór padł na PBSG z tego względu, że nie tylko mogliśmy pochwalić się bogatym portfolio i projektami dla podobnych organizacji, ale też zaproponowaliśmy autorskie narzędzie erisk, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Oprogramowanie wspiera codzienną pracę z obszaru ryzyka oraz pozwala wypełniać obowiązki właścicieli i opiekunów ryzyka.

W rezultacie w 2016 roku ruszył projekt, którego celem było opracowanie mechanizmów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie ich do narzędzia, które efektywnie wsparłoby instytucję w tych obszarach.

Poznaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Pierwszym krokiem była analiza potrzeb i dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej. Wnioski z analizy pozwoliły nam określić oczekiwania i wymagania co do wdrażanego systemu kontroli zarządczej.

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ SYSTEMU

Następnie przygotowaliśmy koncepcję systemu kontroli zarządczej na podstawie identyfikacji i analizy ryzyk. Uwzględniliśmy wspólnie wypracowaną metodykę, która następnie została wdrożona do oprogramowania erisk.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA

Jeszcze przed wdrożeniem oprogramowania erisk pracownicy ministerstwa wzięli udział w szkoleniach, które przygotowały ich do obsługi narzędzia oraz do realizacji zadań w ramach kontroli zarządczej.

WDROŻYLIŚMY OPROGRAMOWANIE ERISK

Zidentyfikowane ryzyka i opisane jako te zagrażające realizacji zadań ministerstwa zostały wprowadzone do narzędzia erisk. Właściciele ryzyk od tej pory mogli samodzielnie dokonywać oceny ryzyka w systemie.

Jakie były rezultaty?

Przeprowadzone działania miały przygotować Ministerstwo Klimatu i Środowiska do realizacji obowiązków wynikających z przyjętych rozwiązań w ramach kontroli zarządczej, w tym do pełnienia funkcji właściciela ryzyka oraz opiekunów ryzyka. Proces analizy ryzyka był pierwszym takim projektem przeprowadzonym na tak szeroką skalę w ministerstwie. Analiza objęła wyznaczone komórki organizacyjne, a głównym zadaniem było zdefiniowanie celów do realizacji w roku 2017 przez te komórki.

Prace przeprowadziliśmy na bazie opracowanej wspólnie z instytucją metodyki, dzięki czemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska mogło być pewne, że uwzględniliśmy wskazane wymagania i potrzeby. Co więcej, całość prac wykonaliśmy w systemie informatycznym erisk, które stało się nieocenionym wsparciem dla kontroli zarządczej.

Informatyzacja obszaru kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem usprawniła powiązane procesy,  przełożyła się na sprawniejszą analizę danych i realizację celów. Dzięki temu, że oprogramowanie erisk zostało spersonalizowane i przygotowane ściśle pod klienta, w tym zostały dodane listy ryzyk, właściciele ryzyka zyskali funkcjonalne narzędzie do samodzielnego przeprowadzania ocen ryzyka.

Dotychczasowe doświadczenie uzyskane podczas współpracy z firmą PBSG pozwala stwierdzić, że jest to firma godna zaufania w zakresie usług związanych z obszarem kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
Anna Skibińska
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie