Lokalizacja GPS samochodów służbowych

W dzisiejszym wpisie poruszymy zagadnienie istotne szczególnie dla branży transportowej a mianowicie lokalizacja samochodów służbowych za pomocą systemu lokalizacji GPS. Wiele firm stosuje tę formę kontroli na co dzień, jednak czy pracodawcy są świadomi związanych z tym obowiązków? 

Czy dane lokalizacyjne to w ogóle dane osobowe?

Zanim przejdziemy do omówienia wymogów, jakie musi spełnić pracodawca wprowadzając w samochodach służbowych monitoring GPS, najpierw zastanówmy się czy dane o lokalizacji pracownika są danymi osobowymi? W sytuacji, gdy za pomocą tego rodzaju danych możemy dotrzeć do konkretnej osoby – tak. Możemy to uczynić np. poprzez zestawienie danych o lokalizacji z danymi o osobach korzystających z samochodów floty w danym momencie na danej trasie.

Jakie są przesłanki stosowania monitoringu pojazdów przez pracodawcę?

Zgodnie z art. 223 § 4 w zw. z art.  223 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może  wprowadzić różne formy monitoringu, jeśli ich zastosowanie jest niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Jednakże należy pamiętać, że monitoring nie może naruszać dóbr osobistych pracownika. W przypadku monitoringu pojazdów szczególny nacisk pracodawca winien kłaść na zachowanie prawa do prywatności pracownika, który korzysta ze służbowego samochodu w czasie przerwy lub po godzinach pracy. Najwłaściwszym rozwiązaniem technologicznym wydaje się wyposażenie samochodu w tryb służbowy – monitorowany – oraz niemonitorowany tryb prywatny.

Pozostałe wymogi dotyczące monitoringu pojazdów

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. O wprowadzeniu monitoringu pracodawca informuje pracowników w sposób u niego zwyczajowo przyjęty nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Ponadto informacje o monitoringu pojazdów pracodawca przekazuje pracownikowi na piśmie przed dopuszczeniem go do pracy. Pracodawca ma również obowiązek właściwego oznaczenia monitorowanych pojazdów najpóźniej dzień przed planowanym uruchomieniem monitoringu.

Warto zapamiętać!

Dane o lokalizacji również mogą stanowić daną osobową.

Pracodawca może wprowadzić monitoring pojazdów służbowych jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Przed uruchomieniem monitoringu pracodawca musi dopełnić stosownych obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych.

Roksana Amza
konsultant ds. ochrony danych osobowych w PBSG SA

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.