O akcji

Od początku 2022 roku PBSG przyznaje tytuły Lidera ERM pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem.  Promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG jest celem przyznania nagrody.

Chcemy docenić osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Uznajemy indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach, jak i zasługi całej instytucji.

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska i Justyna Mizera - Liderkami ERM

Zaszczytny tytuł „Lidera ERM” otrzymały Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska (Pełnomocnik ds. systemów zarządzania, Menedżer Ryzyka) i Justyna Mizera (Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zarządzania procesowego). Panie pracują w Biurze ds. Audytu Wewnętrznego i Jakości dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnienie otrzymały za przeprowadzenie prac w obszarze budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem i informatyzacji tego procesu.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Marcin Zastawa – członek zarządu PBSG przekazał na ręce laureatek oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza  (Prezesa Zarządu PFRON).

Galeria z wręczenia nagrody

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Lider ERM Roku 2022

Akcja „Lider ERM” zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z laureatów nagrody. Wszyscy Liderzy ERM zasiądą w Kapitule Nagrody i wybiorą ze swojego grona LIDERA ROKU 2022.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!