Łańcuch dostaw faramceutyka pbsg

PBSG prezentowało koncepcję analizy ryzyka z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Risk Manager na konferencji Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym .

W dniach 9-10 marca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym” przedstawiająca aktualną wiedzę o zmianach prawnych, ale przede wszystkim o aspektach praktycznych zarządzania łańcuchem dostaw, budzących aktualnie najwięcej wątpliwości. Zakres tematyczny konferencji obejmował:

 • przewóz leków zawierających substancje kontrolowane (leków psychotropowych)
 • transport dedykowany w warunkach kontrolowanych
 • transport towarów wycofanych i zwrotów
 • zimny łańcuch na przykładzie obrotu szczepionkami
 • kontrola nieprawidłowości transportu
 • monitoring jakości i warunków przewozu produktów leczniczych
 • magazyn jako element przewagi konkurencyjnej
 • nielegalny obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi
 • case study – przykład doświadczeń we wdrażaniu najlepszych Praktyk w Logistyce
 • zarządzanie zapasami jako narzędzie zarządzania ryzykiem dostępności produktu
 • integracja w ramach łańcucha dostaw – sposób na optymalizację polityki zarządzania zapasami
 • identyfikacja lokalizacji a realizacja traceability w łańcuchu dostaw w farmacji
 • składy konsygnacyjne produktów leczniczych – modele współpracy

W trakcie poszczególnych wystąpień wskazywano możliwości podnoszenia efektywnoścí łańcuchów dostaw oraz jego optymalizacji. Zgodnie podkreślano, że większość funkcjonujących łańcuchów
dostaw leków charakteryzuje niski stopień integracji, dlatego też szczególną uwagę zwracano na przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, stosowanych od wielu lat dobrych praktyk, których celem jest usprawnienie i zwiększenie stopnia integracji poszczególnych ogniw farmaceutycznych łańcuchów dostaw.

W ramach konferencji PBSG prezentowało doświadczenia z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. W prelekcji zaprezentowanej przez Tomasza Mechelewskiego, dyrektora
Departamentu Zarządzania Ryzykiem przedstawione zostały podstawowe zalety standardów z rodziny ISO 28000 zawierających wymagania i wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Szczególny nacisk położony został na model zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Praktyczne przykłady rozwiązań stosowanych przez PBSG, w tym podejście do sposobu identyfikacji i szacowania ryzyka zaprezentowane zostały w powiązaniu z narzędziami Smart Architect oraz Risk Manager wspomagającymi organizacje w zakresie mapowania procesów oraz zarządzania ryzykiem. Doświadczenia konsultantów PBSG w zakresie wdrażania modeli zarządzania ryzykiem, jak i praktyczne rozwiązania zmniejszające koszty funkcjonowania organizacji poprzez systematyczną minimalizację ryzyka wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników konferencji.