KOSD – Smart

PBSG wdrożyło oprogramowanie Smart w Karpackim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego spółki strategicznej grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego SA (PGNiG)

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. powstał w wyniku podziału Karpackiej Spółki Gazownictwa na dwa podmioty gospodarcze, zajmujące się poszczególnie działalnością dystrybucyjną (KOSD) i handlową (Odział Obrotu Gazem). Obszar działania KOSD Sp. z o.o. obejmuje 4 województwa Polski południowo – wschodniej: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w tym 69 powiatów i 546 gmin. Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym pochodzącym z importu, a także ze złóż krajowych. Spółka zatrudnia doświadczoną, specjalistyczną kadrę pracowniczą w ilości około 3 200 osób.

KOSD nadzoruje i organizuje pracę ośmiu Oddziałów – Zakładów Gazowniczych w:

 • Tarnowie,
 • Krakowie,
 • Jaśle,
 • Jarosławiu,
 • Rzeszowie,
 • Kielcach,
 • Lublinie
 • Sandomierzu

Na zamówienie KOSD w ramach projektu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, PBSG dostarczyła i wdrożyła rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie dokumentacją systemu. Wybrane przez KOSD narzędzia Smart pozwalają aktualnie na zbieranie informacji i wielokontekstową analizę organizacji.  W ramach projektu dokonano instalacji modułów:

 • Smart Architect – bazodanowe narzędzie służące do opisu procesów, posiadające szerokie możliwości eksportu danych i raportowania.
 • Smart Portal – moduł serwerowy służący do interaktywnej prezentacji procesów i dokumentów w sieci Intranet i Internet
 • Smart Risk – programowanie służące do kompleksowej analizy ryzyka od momentu jego identyfikacji, określenia działań doskonalących, aż do oceny skuteczności zastosowanych zabezpieczeń.

Kluczowym dla KOSD było aby narzędzia stanowiły jednolitą architekturę gwarantując maksymalne wykorzystanie synergii pochodzącej z połączenia kilku zakresów funkcjonalnych w ramach jednego, spójnego rozwiązania informatycznego. Przechowywanie danych w silniku baz danych zgodnym ze standardem SQL-92 zapewnia łatwą integrację z innymi narzędziami a także szerokie możliwości analizy zgromadzonych informacji o organizacji. Bezpieczeństwa informacji i danych zawartych w bazie pilnuje elastyczny system uprawnień, który automatycznie (także na podstawie wskazań administratora) oblicza zakres danych dostępnych dla każdego z użytkowników.
Aktualnie trwa proces wypełniania danymi aplikacji oraz przeprowadzania testów końcowych. Wdrożone rozwiązanie zapewnia obsługę wszystkich dokumentów, instrukcji, procedur. Zadaniem systemu jest wsparcie funkcjonowania organizacji dlatego swoim zakresem objął wszystkich pracowników Spółki (ok. 3 200 użytkowników).

Przypomnijmy, że oprogramowanie Smart zostało wdrożone także w KGHM Polska Miedź SA (wraz z wybranymi wiodącymi Spółkami Grupy Kapitałowej), PKO Bank Polski SA, EnergiaPro Grupa Tauron SA, Ministerstwo Gospodarki, UM Warszawa, Mennica Polska, Szpital Latawiec, Polskim Koncernie Węglowym i innych.

Ponadto  PBSG zostało wybrane doradcą w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001. Prace doradcze obejmują:

 • przeprowadzenie auditu wstępnego dot. zgodności systemu zarządzania z ISO 27001, wstępnej diagnozy bezpieczeństwa i opracowania raportu z tego auditu oraz projektu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jako części projektu ZSZJ,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i opracowania planu minimalizacji ryzyka
 • modelowanie procesów i opracowania wraz z zespołem roboczym KOSD dokumentacji specyficznej dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001 oraz mierników i celów w tym obszarze,
 • nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych odnośnie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych odnośnie systemu zarządzania bezpieczeństwem przy udziale auditorów KOSD, opracowanie dokumentacji poauditowej i pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania w tym zakresie
 • udział w audicie certyfikacyjnym w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.