Konferencje – Nowoczesne strategie zarządzania w gazownictwie

Konferencje – Nowoczesne strategie zarządzania w gazownictwie
termin: 25-26, 27 października 2006r.
miejsce: Hotel Sofitel Victoria, Warszawa

Organizator Institute for International Research. Stan liberalizacji naszego rynku gazu znacznie odbiega w zaawansowaniu na tle Stanów Zjednoczonych oraz wielu krajów zachodniej Europy. Wszyscy zgadzają się co do tezy, iż nastąpi uwolnienie rynku gazu, dlatego spotkanie to skierowane jest do osób zainteresowanych zmianami w polskim gazownictwie oraz tych, którzy chcą się dobrze przygotować do funkcjonowania w nowych realiach. Warto pamiętać także, że przygotowanie i wdrożenie strategii pozwalającej osiągnąć sukces na wolnym rynku jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. W związku z tym do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów i praktyków w zakresie prezentowanych tematów obejmujących między innymi: modele zarządzania w firmie gazownictwa, unowocześnienie kompleksowego systemu zarządzania firmą, profesjonalny lobbying w gazownictwie, benchmarking w gazownictwie, zarządzanie ryzykiem w gazownictwie, nowoczesny marketing w firmie gazownictwa, rola magazynów gazu w systemie przesyłowym, Case study firmy obrotu gazem z zagranicznego rynku, towarowa giełda gazu oraz udział kapitału zagranicznego oraz wpływ jaki wywiera na poszczególne rynki gazu krajach UE