Konferencja – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Konferencja – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
termin: 20 października 2006r.
miejsce: Katowice, Hotel Qubus Prestige,

Organizator:

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż poprzednie edycje konferencji „Bezpieczeństwo informacji” spotkała się z pozytywnym odbiorem. W związku z tym w imieniu organizatorów konferencji: PRESSCOM Sp. z o.o., Centrum Szkoleniowego InformacjaPubliczna.pl oraz partnera merytorycznego firmy PBSG chcielibyśmy zaprosić Państwa na III edycję konferencji

Zakres konferencji:

Bezpieczeństwo informacji należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie technicznym, lecz także organizacyjnym oraz prawnym. Nie jest ono aktem jednorazowym, ograniczającym się do wdrożenia zabezpieczeń, ale ciągłym, dynamicznym i złożonym procesem, który wymaga stałej kontroli i dostosowywania się do zmieniających się warunków. W wyniku wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacja odnosi konkretne korzyści takie jak m.in.: spełnienie wymagań ustawowych, a w konsekwencji uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji, ochrona informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji, zabezpieczenie informacji na wypadek awarii lub katastrof, wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, oszacowanie ryzyka związanego z zarządzaniem informacją, organizacja bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego, ustalenie w formie procedur sposobu postępowania w sytuacjach codziennych  oraz kryzysowych.

Adresaci konferencji:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów danych osobowych, dyrektorów departamentów bezpieczeństwa, działy audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzających działami IT, osoby decydujące o wdrażaniu systemów zarządzania informacją oraz wszystkich, którzy mają kontakt z informacjami niejawnymi i wrażliwymi.

Wykładowcy:

Tomasz Redliński – menedżer w departamencie bezpieczeństwa firmy PBSG. Specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem (ERM) w działalności podmiotów. Praktyk, posiadający doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania. Nadzorował i realizował projekty w koncernach międzynarodowych i polskich,  telekomunikacyjnych, energetycznych. Założyciel i członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Marcin Rojszczak – partner w firmie PBSG, nadzorujący obszar bezpieczeństwa. Specjalizuje się w zakresie mechanizmów zarządzania w obszarze IT oraz systemów bezpieczeństwa informacji. Zrealizował kilkadziesiąt audytów i wdrożeń systemów BS 7799 m.in. w spółkach telekomunikacyjnych, koncernach energetycznych i paliwowych, czy firmach sektora IT. Brał aktywny udział w pracach podkomitetu technicznego nr 182 PKN odpowiedzialnego za opracowanie polskich wersji norm związanych z bezpieczeństwem informacji.

dr Grzegorz Sibiga – adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W przeszłości m.in. dyrektor departamentu oraz inspektor w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Autor wielu pozycji dotyczących prawnych zagadnień dostępu i ochrony informacji. Brał udział w sejmowych pracach nad ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych jako ekspert Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wojciech Werra – praktyk, audytor specjalizujący się głównie w audycie systemów informatycznych, długoletni pracownik ARiMR
a teraz jednej z największych instytucji rynku medialnego (pozwoliło to na poznanie specyfiki audytu tak w administracji jak i w firmach komercyjnych), odbywał staże zawodowe w Agencjach Płatniczych: LASER (Holandia) oraz DEFRA (Wielka Brytania), doświadczony trener w zakresie audytu wewnętrznego, współautor książki „Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego”.

Michał Mytkowski – konsultant systemów zarządzania i bardzo licznych projektów związanych z normą BS (utrzymanie systemu – analiza ryzyka, incydenty, audity, przeglądy, itp.) m.in. w DGA SA, Thomson multimedia Polska, Polkomtel SA, EMAX SA, Winuel SA, grupie energetycznej ENEA SA, koncernie energetycznym ENERGIAPRO SA oraz w wielu jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.