Konferencja iso 20000

Konferencja – „Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000″
termin: 27-28 listopada 2007r.

miejsce: KGHM „Polska Miedź” S.A w Lubinie, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 48

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług IT i funkcjonowania obszaru IT w integracji z obszarem Biznesu stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych każdej organizacji, a wzrastająca liczba wymagań pojawiających się z wewnątrz i z zewnątrz organizacji, szczególnie w przypadku wprowadzania nowych produktów i rozwiązań biznesowych wymaga ścisłej współpracy między obszarem IT a biznesowym.

Mamy przyjemność poinformować, że Konferencję otworzą:  Krzysztof Skóra,
Prezes Zarządu, KGHM oraz Marek Fusiński, Wiceprezes Zarządu KGHM  „Polska Miedź” S.A..

Głównymi tematami i zagadnieniami konferencji będą:

 • kompleksowe spojrzenie na zarządzanie obszarem IT w kontekście budowania wartości organizacji,
 • przegląd rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, w kontekście systemu zarządzania jakością usług IT,
 • prezentacja funkcjonowania systemu ISO 20000, poprzez interaktywne wykłady i wystawy rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • prezentacja systemu Zarządzania Jakością Usług IT na
  zgodność z normą ISO/IEC 20000:2005 w KGHM „Polska Miedź” S,. A.

Konferencja organizowana jest przez KGHM Polska Miedź S.A. i firmę doradczą PBSG Sp. z o.o. Prelegentami są eksperci i przedstawiciele największych dostawców w zakresie IT.

Konferencja adresowana jest do prezesów, członków zarządów, dyrektorów, szefów działów IT oraz osób odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie zagadnieniami usług informatycznych, zasobami informatycznymi, relacjami z klientem usług IT, zgodność z założeniami (ang. compliance)  bezpieczeństwem i ryzykiem w organizacji.

Cena udziału w konferencji:  400 zł + VAT (w cenę wliczony jest wstęp na wszystkie bloki tematyczne, materiały konferencyjne oraz wstęp na bankiet podczas którego wręczony zostanie certyfikat ISO/IEC 20000 dla KGHM Polska Miedź S.A.).

Program konferencji
Dzień I, 27 listopada 2007r.

 1. 09.00-09.30 – Rejestracja
 2. 09.30-09.45 – Otwarcie konferencji
  1. Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM „Polska Miedź” S.A.Marek Fusiński, Wiceprezes Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A.
  2. Mariusz Nosal, Dyrektor Oddziału, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, KGHM Polska Miedź S.A.
  3. Paweł Radziłowski, Prezes Zarządu, PBSG Sp. z o.o.
 3. 09.45-10.25 System Zarządzania Jakością Usług IT wg ISO 20000 w
  COPI.
  Mariusz Nosal, Dyrektor Oddziału, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, KGHM „Polska Miedź” S.A.
 4. 10.25-10.50 Organizacyjne aspekty zarządzana jakością usług IT w wybranych standardach międzynarodowych.
  1. Paweł Radziłowski, Marcin Rojszczak, PBSG Sp. z o.o.
 5. 10.50-11.30 Ciągłe Zarządzanie Jakością w oparciu o standardowe metodologie i narzędzia serwisowe SAP. Joanna Cendrowska, SAP
 6. 11.30-11.50 – Przerwa kawowa
 7. 11.50- 17.40 SESJE TEMATYCZNE – Organizacja Zarządzania jakością usług IT  oraz doświadczenia KGHM O/COPI w zarządzaniu jakością usług IT wg ISO 20000

Sesja  –  Współczesne problemy zarządzania IT

 1. 11.50 – 12.30 (40 min.) Narzędzia IT wspomagające Ład Korporacyjny – konieczność czy luksus? Pawel Pomaranski, SAP
 2. 12.30 – 13.10 (40 min) IT w kontekście formułowania strategii biznesowej. Andrzej Tarasiewicz, Hewlett-Packard Polska
 3. 13.10-13.50 – Lunch

Sesja  – Zarządzanie działem IT w organizacji

 1. 13.50 – 14.25 (35 min) Rola IT w firmie: Partner czy usługodawca – definiowanie wskaźników oceny usług IT – model praktyczny.        Robert Nowak, Hewlett-Packard Polska
 2. 14.25 – 14.50 (25 min) Budowa katalogu usług oraz identyfikacja wymagania klienta z wykorzystaniem SLA. Budowa i struktura umów SLA.

T. Małoń , KGHM

Sesja – Elementy współczesnego działu IT

 1. 14.50 – 15.30 (40 min) Service Desk – wczoraj i dziś. Piotr Orlański, ComFort Meridian
 2. 15.30 – 16.10 (40 min) Inteligentna sieć jako fundament  działania przedsiębiorstwa. Piotr Kordialik, Cisco
 3. 16.10 – 16.30 – Przerwa kawowa

Sesja  – Zarządzanie ciągłością działania

 1. 16.30 – 17.10 (40 min) Zarządzanie ciągłością świadczenia usług w środowisku operatora telekomunikacyjnego. Piotr Guziewicz, Dialog
 2. 17.10 – 17.40 (30 min) Zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa informacji, w kontekście systemu ISO 20000. K.Kojs, KGHM
 3. 18.15 – 18.30 Wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością Usług IT ISO/IEC 20000:2005 Zarządowi KGHM „Polska Miedź” S.A.
 4. 18.30 – 22.00 Bankiet

Dzień II Konferencji

Sesja  – Dobre praktyki IT

 1. 9.00 – 9.40 (40 min) Relacje ITIL V3 do ISO 20000, IT Governance? Bartosz Górczyński, CT Partners
 2. 09.40 – 10.05 (25 min) Analiza etapów wdrażania systemu zarządzania jakością usług IT – studium przypadku. J.Krawiec,
  KGHM
 3. 10.10 – 10.30 – Przerwa kawowa

Sesja  – Zarządzanie finansowe usługami IT

 1. 10.30 – 11.00 (30 min) Budżetowanie i Rozliczanie usług IT. Charging. Zwrot z inwestycji. M. Paluch, KGHM
 2. 11.00 – 11.30 (30 min) Rozliczanie usług informatycznych dla klienta wewnętrznego. Ewa Pacyniak , KGHM

Sesja  – Raportowanie jakości usług

 1. 11.30 – 12.00 (30 min) Definiowanie wskaźników oceny usług IT – model praktyczny. Katarzyna Baran, KGHM
 2. 12.00 – 12.30 (30 min) Rozliczanie umów SLA/OLA w systemie raportowania. Renata Żałko , KGHM
 3. 12.30 -13.00 Lunch

Sesja – Zarządzanie ciągłością działania i wydaniem

 1. 13.00 – 13.25 (25 min) Zarządzanie wydaniem i zmianą w kontekście kompletności usługi. Małgorzata Jaworek , KGHM
 2. 13.25 – 13.50 (25 min) Zarządzanie ciągłością działania w ramach usług IT. Cz. Kwieciński, KGHM

Sesja  – Zarządzanie incydentem i problemem

9.     13.50 – 14.20 (30 min)

Organizowanie pracy wsparcia informatycznego (Service Desk).

Z. Butrowski, KGHM

10.   14.20 – 14.45 (25 min)

Budowa i zarządzanie bazą konfiguracji w praktyce.

T. Omiński, KGHM

Sesja – wdrożenie i Certyfikacja systemu zarządzania jakością usług IT

11.   14.45 – 15.15 (30 min)

Zasady certyfikacji systemu zarządzania jakością usług IT.

Marcin Majdecki, DNV

13.  15.15 – 15.30
Zamknięcie konferencji

Marek Fusiński, Wiceprezes Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A.
Mariusz Nosal, Dyrektor Oddziału, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, KGHM „Polska Miedź” S.A.
Paweł Radziłowski, Prezes Zarządu, PBSG Sp. z o.o.