Konferencja energetyka luty 2007

Konferencja – Doskonalenie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce
termin: 21-22 lutego 2007r.
miejsce: Sala Konferencyjna – OKJW SIMPTEST, ul. Przemysłowa 34A, Poznań

Zapewnienie właściwych narzędzi zarządczych opartych na wymaganiach norm międzynarodowych w tym bezpieczeństwa informacji stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych w branży energetycznej.  Wprowadzaniu nowych produktów i rozwiązań biznesowych towarzyszą liczne zmiany prawne w sektorze, których znaczenie wymaga ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń, co stało się podstawą opracowania programu konferencji.

Szczegółowy program konferencji

Głównymi tematami i zagadnieniami będą:

 • kompleksowe spojrzenie na modele zarządzania w sektorze energetycznym
 • przegląd wymagań i rozwiązań , w kontekście zintegrowanych systemów zarządzania
 • prezentacja funkcjonowania systemów zarządzania poprzez interaktywne wykłady rozwiązań organizacyjnych i technologicznych
 • prezentacja systemu zarządzania z wykorzystaniem narzędzi PBSG Smart (Prezentacja Dyrektora Departamentu Zarządzania PBSG – Macieja Skały)

Prelegentami są eksperci i przedstawiciele największych firm energetycznych w Polsce.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, szefów zarządzania ZSZ oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i procesami w przedsiębiorstwach energetycznych.

Dzień I, 21 lutego 2007r.

 • 09.00-09.30 Rejestracja
 • 10.30 – 10.45 Rozpoczęcie Konferencji
 • 10.45 – 11.35 Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania w BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
 • 11.35 – 12.20 Działania korygujące i zapobiegawcze jako narzędzia rzeczywistego doskonalenia systemu zarządzania procesami.
  T.Gasiński
 • 12.20 – 12.50 Przerwa
 • 12.50 – 13.10 Ciągły rozwój systemu zarządzania w B. Szostek, BOT Elektrownia Opole S.A.
 • 13.10 – 14.00 System zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach energetycznych, specyfikacja i problemy ze zrozumieniem znaczenia ryzyka. ­
  B. Szomański
 • 14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa
 • 14.45 – 15.30 Współpraca firm konsultingowych z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie opracowań i doskonalenia systemów zarządzania.
  J. Haremza
 • 15.30 – 16.00 Doświadczenia z wdrażania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w Dalkia ZEC Poznań SA. Piotr Wachowski
 • 16.00 – 16.20 Przerwa
 • 16.20 – 17.00 Auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania w praktyce (audity wewnętrzne).
  P. Polatowski
 • 17.00 – 18.00 Dyskusja
 • 19.00 Uroczysta kolacja

Dzień II, 22 lutego 2007r.

 • 9.00 – 9.50 Doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania w BOT Elektrownia Turów S.A.
 • 9.50 – 10.30Zintegrowany system zarządzania w EC Toruń  SA.
  M. Migdał,  EC Toruń  SA
 • 10.30 – 10.50 Przerwa
 • 10.50 – 11.35 Doświadczenia z certyfikacji przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
  PCBC
 • 11.35 – 12.20 Doświadczenia ze szkoleń zewnętrznych i studiów dotyczących systemów zarządzania
  A. Tabor
 • 12.20 – 12.50 Przerwa
 • 12.50 – 13.20 Parametryzacja polityki i procesów w zintegrowanych systemach zarządzania – L. Królas, Simtest Poznań
 • 13.20 – 14.00 Narzędzia informatyczne wspomagające systemy zarządzania M. Skała, PBSG
 • 14.00 – 15.00 Dyskusja
 • 15.00 – 16.00 Obiad
 • 16.00 Zakończenie Konferencji