Kluczowe ryzyka operacyjne – Czego najbardziej obawiają się firmy?

Jakie są największe obawy firm?

Porównując wyniki tego badania z lat poprzednich zauważalne są trendy w zakresie dużego wzrostu znaczenia cyberprzestępczości. Również najbardziej krytyczne ryzyko utraty reputacji można powiązać ze wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni – np. mediów społecznościowych w działalności firm.

Kluczowe ryzyka operacyjne. Czego najbardziej obawiają się firmy?

Kluczowe ryzyka operacyjne

Ważnym pytaniem, które powinna sobie postawić organizacja jest:
nie czy ale jak zarządza kluczowymi obszarami ryzyka?
na ile jest przygotowana na materializację ryzyk w momencie kiedy nie będzie się ich spodziewała?
Według badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców najistotniejszym ryzykiem operacyjnym w latach 2017-2018 jest utrata operacji. Porównując wyniki tego badania z lat poprzednich, zauważalne są trendy w zakresie dużego wzrostu znaczenia cyberprzestępczości. Natomiast ryzyko utraty reputacji jest mocno powiązane ze wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni – np. mediów społecznościowych w działalności firm.
Wyniki raportu potwierdzają się z naszymi doświadczeniami projektowymi, w ramach których tego typu ryzyka są zazwyczaj identyfikowane i oceniane jako kluczowe. Dlatego też każda firma powinna zadać sobie pytanie, nie tyle czy zarządza kluczowymi obszarami ryzyka, ale jak nimi zarządza, na ile jest przygotowana na materializację ryzyk w momencie kiedy nie będzie się ich spodziewała? Coraz częściej nasi klienci decydują się na wdrożenie ERM jako podstawowego mechanizmu zarządzania – praktyczne i elastyczne narzędzie dla menadżerów i kierownictwa, a nie dodatkowy system odseparowany od struktury zarządzania. Początek tej drogi stanowi pozyskanie niezbędnych kompetencji przez organizację.

kluczowe ryzyka operacyjne

Źródło: Raport Aon – Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.