2006-06-15

ISO 9001 buduje zaufanie

Jedna z firm marketingowych w Wielkiej Brytanii przeprowadziła ostatnio badanie związane z wiedzą i postrzeganiem przez konsumentów posiadania przez organizację systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000. 

Ponad 25{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} respondentów  jest świadoma co do normy ISO 9001. Wyniki badań wskazują również pozytywne podejście konsumentów do organizacji posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością. W efekcie również produkty i usługi tych firm postrzegane są jako posiadające wyższe walory jakościowe. Analiza wyników badań dowodzi, że jest korzystnym dla biznesu popularyzowanie wiedzy na temat ISO 9001.