2008-09-26

W Invest Bank
SA zakończył się etap instalacji pakietu oprogramowania Smart w ramach projektu
doradczego wdrożenia korporacyjnego zarządzania ryzykiem opartym na COSOII.

W ramach
podpisanej  umowy  PBSG realizuje kolejny projekt wdrożenia modelu
Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem wg COSO II (więcej nt COSO II…>>).
Zakres prac obejmuje  analizy przedwdrożeniowe, opracowanie koncepcji
zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie korporacyjnej mapy ryzyk. Do zadań PBSG
przewidzianych umową należy także mapowanie i modelowanie krytycznych procesów
biznesowych oraz opracowanie struktury zarządzania procesem audytu wewnętrznego
w Banku. Całe przedsięwzięcie wspiera wdrożony cały pakiet oprogramowania
Smart. (Smart Risk, Smart Architect, Smart Portal, Smart Report, Smart Audyt) – więcej nt oprogramowania Smart…>>

Tym samym Bank
dołączył do grupy klientów, którzy wykorzystują oprogramowanie Smart w
procesach decyzyjnych i analitycznych oraz doskonalenia procesu audytu
wewnętrznego. Wśród klientów, którzy stosują oprogramowanie należą m.in.:

Invest Bank
SA INVEST-BANK SA powstał w 1991 roku w Poznaniu. Od początku istnienia Bank
rozwija swoją aktywność jako Bank detaliczny, opierając działalność przede
wszystkim na udzielaniu kredytów samochodowych, rozbudowując system depozytów
terminowych, oferując nieoprocentowane kredyty okazjonalne.