O akcji

Od początku 2022 roku PBSG przyznaje tytuł Lidera ERM pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG. Kolejny rok zaczynamy od nagrodzenia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczególnie chcemy docenić osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Uznajemy indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach.

Paweł Zanin - Liderem ERM

Pierwszym wyróżnionym w 2023 r został Pan Paweł Zanin. Pan Paweł (Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyróżnienie otrzymuje za wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i stały rozwój tego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem Analizy Ryzyka.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Marcin Zastawa  – członek zarządu PBSG przekazał na ręce Pana Pawła Zanina oraz zespołu zaangażowanego w proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Galeria z wręczenia nagrody

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Lider ERM Roku 2023

To druga edycja akcji „Lider ERM”. Zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z laureatów, którzy odbiorą swoją nominację w 2023 roku. Nowy Lider ERM dołączy do Kapituły Nagrody i wybierze ze swojego grona LIDERA ROKU 2023.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!