Finansowe korzyści dzięki ISO 9001

Wsparciem dla tych oczekiwań jest nowa norma "ISO 10014:2006, Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits". Norma staję się ważnym elementem dla osób odpowiedzialnych za jakość do przekonania kierownictwa, że osiąganie korzyści w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001 jest możliwe. Norma wskazuje, że zysk organizacji jest proporcjonalny do prowadzonych inwestycji w zarządzaniu jakością – pokazuje wytyczne do jego osiągania. Standard opiera się na modelu PDCA oraz pokazuje sposób wdrożenia ośmiu podstawowych zasad zarządzania jakością tak, aby osiągnąć korzyści ekonomiczne i finansowe. Narzędziem zaś do osiągania tych wyników jest zawarta w normie samoocena organizacji.