Grupa Eurocash jest największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim rynku działa już od 26 lat. Do grupy należą m.in. Eurocash Cash&Carry, Eurocash Serwis oraz marki sklepów takie jak abc, 1Minute, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Mila. Eurocash to duże przedsiębiorstwo, które koncentruje się na obsłudze małych i średnich sklepów spożywczo-chemicznych. Oferuje im asortyment najbardziej rotujących produktów i jest w stanie zaspokoić 80% zapotrzebowania klientów docelowych. W związku z tym jest to bardzo istotny podmiot z perspektywy bieżącego zaspokajania potrzeb klientów indywidualnych.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Grupa Eurocash

Zatrudnienie

Zatrudnienie

około 22 tys. pracowników

Branża

Branża

Handel i e-commerce

Lokalizacje

Lokalizacje

Eurocash prowadzi dystrybucję we wszystkich województwach w kraju. Posiada 180 hurtowni, 18 centrów dystrybucyjnych.

Czego oczekiwał klient?

Eurocash oczekiwał dostosowania stanu rzeczywistego bezpieczeństwa systemów informacyjnych do świadczenia usługi cyfrowej w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Poznaj lepiej Eurocash.

Co zrobiliśmy?

AUDYT ZGODNOŚCI Z KSC

Zweryfikowaliśmy przygotowanie Eurocash do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Zebraliśmy i zbadaliśmy posiadaną dokumentację, przeprowadziliśmy wywiady i badania na podstawie list kontrolnych. Szeroko zakrojone konsultacje i analiz umożliwiły nam realną ocenę bezpieczeństwa systemów informacyjnych używanych do świadczenia usługi cyfrowej w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

ANALIZA RYZYKA ZGODNA Z KSC

Zidentyfikowaliśmy aktywa niezbędne do niezakłóconego świadczenia usługi cyfrowej, następnie przeprowadziliśmy analizę ryzyka, dzięki której uzyskaliśmy wiedzę o charakterze i poziomie ryzyka oraz oceniliśmy wpływ na bezpieczeństwo ciągłości usługi oraz infrastruktury, z wykorzystaniem której jest świadczona.

DOKUMENTACJA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie wyników z audytu zgodności, analizy ryzyka i oceny posiadanej dokumentacji opracowaliśmy wymagane dokumenty KSC, w tym m.in., politykę cyberbezpieczeństwa, metody szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych itd.

SZKOLENIA

Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników Grupy Lotos, którzy są zaangażowani w funkcjonowanie i nadzór nad usługą kluczową, w tym nadzór nad jej bezpieczeństwem. Zakres szkoleń obejmował wprowadzenie do tematyki ustawy KSC oraz zapoznanie z nową dokumentacją oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i świadczenia usługi cyfrowej. Zastosowane techniki szkoleniowe umożliwiły wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował dostosowania procesów i świadczenia usługi cyfrowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W czasie czteromiesięcznej współpracy Eurocash otrzymała kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zbudowaliśmy wymaganą zdolność organizacyjno-techniczną dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów IT służących do świadczenia usługi cyfrowej. Przeprowadziliśmy audyt bezpieczeństwa, dokonaliśmy analizy ryzyka i wytypowaliśmy obszary krytyczne mogące wpłynąć na zakłócenia w dostępności usługi cyfrowej. Opracowaliśmy też dokumentację, której wymóg jest określony w ustawie KSC i przeszkolimy kluczowy personel. W efekcie końcowym Eurocash S.A. spełnia wymagania ustawy o KSC w zakresie świadczenia usługi cyfrowej.

Współpraca z PBSG S.A. skłania nad do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym rozszerzeniem swoich kompetencji w obszarze systemów zarządzania, a w szczególności zarządzania cyberbezpieczeństwem.
Arkadiusz Dulemba
Menadżer IT Eurocash

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.