erisk – rozwiązanie dla Starostwa Powiatowego

erisk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM (ISO 31000, ISO 27001, ISO 22301) będąca wypadkową doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii.

Pakiet e-risk organizuje proces zarządzania ryzykiem na każdym etapie jego dojrzałości. Oferta cyfryzacji procesu zarządzania ryzykiem Operatora Chmury Krajowej umożliwia Starostwu Powiatowemu znacząco obniżyć całkowite koszty poprzez usunięcie obciążeń operacyjnych, wydatków na sprzęt komputerowy i infrastrukturę oraz bieżące działania związane z IT i szkoleniami personelu.

ROZWIŃ SWOJĄ ORGANIZACJĘ DZIĘKI ERISK

Przykład wdrożenia Chmura Krajowa. Wdrożona metodyka, Biblioteki raportów, Baza ryzyk, Zapewnienie zgodności z prawem i normami

OBSZARY USŁUGI ERISK

KONTROLA ZARZĄDCZA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

RODO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

COVID-19

(ocena jednostki do pracy w reżimie sanitarnym)

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA