EPP Sp. z o.o. jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel spółki obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad 1 milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

Firma dąży do zapewnienia jak najwyższych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów JV poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.

EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

EPP Sp. z o.o.

Branża

Branża

Zarządzanie nieruchomościami

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował wdrożenie planu zarządzania ciągłością działania w EPP, co było wymogiem stawianym przez grupę kapitałową Redefine Properties. Klientowi zależało na spersonalizowanej ofercie, która byłaby jak najbardziej dopasowana do specyfiki i skali działalności. Dzięki dobremu przygotowaniu naszych konsultantów oraz bogatemu portfolio wybór padł na PBSG. Zajęliśmy się przygotowaniem planu, który miał zapewnić organizacji ciągłość działania, oraz wdrożeniem procedur na wypadek pojawienia się sytuacji nadzwyczajnej (kryzysowej).

Poznaj lepiej EPP:

Co zrobiliśmy?

PRZEANALIZOWALIŚMY LUKI

W pierwszym kroku przeanalizowaliśmy dokumentację dostarczoną przez klienta. Naszym zadaniem było zapoznanie się ze wszystkimi regulacjami wewnętrznymi wpływającymi na obszar zarządzania ciągłością działania. Wykonaliśmy badanie audytowe, podczas którego zweryfikowaliśmy stopień spełnienia wymagań normy ISO 22301 – dzięki temu mogliśmy precyzyjnie określić dalsze działania doskonalące i wdrożeniowe. Na koniec opracowaliśmy raport podsumowujący wyniki oceny zgodności stosowanych rozwiązań z wymaganiami ISO 22301. Zamieściliśmy w nim rekomendacje co do dalszych ulepszeń obszaru BCM.

WYKONALIŚMY ANALIZĘ BIA I ANALIZĘ RYZYKA

Opracowaliśmy metodykę analizy BIA wraz z opisami procesów z zakresu ciągłości działania. Przeprowadziliśmy indywidualne warsztaty z przedstawicielami komórek organizacyjnych (procesów) w firmie, podczas których określone zostały parametry i wskaźniki MBCO, MTPD i RTO. Wspólnie z klientem określiliśmy krytyczność procesów biznesowych i wskaźniki istotne z perspektywy budowy strategii ciągłości działania oraz kolejności odtwarzania. Przygotowaliśmy raport, w którym podsumowaliśmy analizy BIA i ryzyka oraz opisaliśmy strategię ciągłości działania.

WDROŻYLIŚMY PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

W trzecim etapie opracowaliśmy polityki zarządzania ciągłością działania. Wspólnie z klientem przygotowaliśmy plany BCM wraz z procedurami awaryjnymi.

PRZEPROWADZILIŚMY TESTY BCP I SZKOLENIE

Na koniec projektu przeprowadziliśmy szkolenie dla wskazanych pracowników. Opracowaliśmy scenariusze ćwiczeń struktury zarządzania i testów planu ciągłości działania oraz wzięliśmy udział w ćwiczeniach w roli obserwatora.

Jakie były rezultaty?

Współpraca z PBSG pozwoliła firmie EPP przygotować się na sytuacje kryzysowe oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla zachowania ciągłości działania, ale też budowania przewagi konkurencyjnej. Dzięki BCM firma zyskała możliwość nieprzerwanego działania na poziomie niezbędnego minimum w przypadku niezaplanowanych niekorzystnych zdarzeń. Ponadto wdrożone procedury i plany awaryjne zapewniły możliwość odtworzenia zdolności firmy do działania w określonym czasie i na ustalonym poziomie.

Spółce EPP zależało na doradcach, którzy mają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie we wdrażaniu procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ciągłości funkcjonowania organizacji w trudnych sytuacjach. Priorytetem było wdrożenie procedur zgodnych z normą ISO 22301, co było wymagane przez grupę kapitałową i kontrahentów. Uzyskane referencje i dobra ocena współpracy są dowodem na to, że konsultanci PBSG wywiązali się z powierzonego zadania wzorowo i spełnili oczekiwania klienta.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie