ENERGA Wytwarzanie – skuteczne wsparcie procesu tworzenia i zarządzania planami ciągłości działania

Wyzwanie Klienta

Świadczenie usług o strategicznym znaczeniu dla kraju wymaga podejmowania ciągłych starań, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie dostępności dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Niezbędne jest nie tylko odpowiednia wiedza i doświadczenie, właściwe przygotowanie technologiczne, ale również odpowiednie przygotowanie na wystąpienie sytuacji kryzysowych.

Zarząd Energa Wytwarzanie S.A. podjął decyzje o przygotowaniu i wdrożeniu systemu zapewnienia ciągłości działania, zgodnego z normą ISO 22301.

W ramach tworzenia systemu przygotowano odpowiednią dokumentację, włączając plany ciągłości działania dla krytycznych procesów i systemów/usług IT. Wsparcie procesu tworzenia i zarządzanie planami miało miejsce przy wykorzystaniu narzędzia Sungard AssuranceCM.

Oczekiwania Klienta w stosunku do AssuranceCM obejmowały:

  • Możliwość przygotowanie planów dla wszystkich procesów krytycznych dla całego Segmentu Wytwarzania
  • Dostęp do narzędzia we wszystkich lokalizacjach Segmentu Wytwarzanie
  • Łatwość obsługi narzędzia i tworzenia planów przez właścicieli procesów krytycznych,
  • Brak skomplikowanych i długotrwałych szkoleń z obsługi narzędzia
  • Możliwość centralnego dostępu do planów i zarządzania nimi
  • Łatwy i uproszczony proces aktualizacji wszystkich planów ciągłości działania
  • Bezpieczny dostęp do systemu i zgromadzonych w nim danych