Electrabel podpisanie umowy

Spółka PBSG została wybrana na doradcę części  największego koncernu energetycznego w  Europie SUEZ (Electrabel Połaniec) w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Podjęcie współpracy z Electrabel obejmuje przeprowadzenie weryfikacji analizy ryzyka oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z ISO 27001 z uwzględnieniem wymagań koncernu SUEZ w zakresie bezpieczeństwa informacji i ustawy SOX (Sarbanes-Oxley Act). Electrabel jest już kolejnym koncernem energetycznym obsługiwanym przez PBSG obok Dalkia Poznań (Veolia) oraz BOT Elektrownia Turów SA wchodzącego w skład BOT Górnictwo i Energetyka SA.

Electrabel, Grupa SUEZ jest znany w Europie jako dostawca kompletnych rozwiązań energetycznych, dostosowanych do potrzeb klientów. Jest wiodącym producentem energii w Beneluksie, dysponując w całej Europie mocą ponad 29 000 MW. Jest jednocześnie jedną z niewielu firm obecnych na wszystkich rynkach energetycznych Europy, gdzie rozwija swoją działalność w zakresie tradingu (obrotu hurtowego energią).

Electrabel jest częścią SUEZ, międzynarodowej grupy przemysłowo-usługowej, aktywnej w obszarach energetyki i środowiska. Historia firmy Electrabel sięga XIX wieku, a siedzibą jest Bruksela w Belgii.

W ostatnich dniach doszło do fuzji Suez (w którym zrzeszony jest m. in belgijski Electrabel ) z „Gaz de France”, drugim w Europie dostawcą energii. Fuzja Suez-GDF otwiera większe możliwości przed sektorem energetycznym. W ocenie ekspertów, fuzja powinna spowodować wzmocnienie pozycji Electrabel w Belgii. Dzięki połączeniu Suez-GDF utworzono jedną z największych sił w dziedzinie energetyki. Fuzja między dostarczycielem gazu i energii elektrycznej pozwoli na stworzenie pierwszego w światowym rankingu dostarczyciela ciekłego gazu (GNL – gaz naturel liquéfié). Ten rodzaj gazu, który nie jest transportowany przez gazociąg, ale methanier, statek-cysternę o wartości 200 milionów dolarów każdy, jest postrzegany jako nowoczesne rozwiązanie, które ma zrewolucjonizować przyszłość rynku energetycznego, nie tylko w Europie, ale także na kontynencie amerykańskim i w Azji. Fuzja wyceniana jest na 75 mld euro.