EIB ISO 27001 PBSG

Energo-Inwest-Broker S.A pierwsza w Polsce firma brokerska z certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005

EIB S.A. w Toruniu przeszło z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005 przeprowadzonego przez ISOQAR.

EIB S.A. jest cenionym doradcą przedsiębiorstw różnych branż sektora przemysłu, handlu i usług. Z doświadczeń i wiedzy EIB S.A. korzysta ponadto wiele podmiotów, zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej. Od 1994 roku EIB S.A. jest liderem we wdrażaniu innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, wprowadzającym na polski rynek europejskie modele transferu ryzyka, między innymi umów koasekuracyjnych oraz nowych produktów np.: ubezpieczeń utraty zysku.

PBSG w okresie od czerwca 2008 do grudnia 2009 roku zrealizowało dla EIB S.A. w Toruniu projekt w zakresie doradztwa przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2007

Do zadań PBSG w ramach projektu należało:

  • przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego,
  • przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem,
  • opracowanie dokumentacji SZBI,
  • bieżące konsultacje w zakresie wdrażania SZBI,
  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • przeprowadzenie szkoleń dla audytorów wewnętrznych oraz wszystkich pracowników Spółki z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacją zastał objęty główny proces biznesowy realizowany przez komórki organizacyjne EIB S.A. tj. proces usług brokerskich wraz z likwidacją szkód.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparte zostało oprogramowaniem SMART (moduły Architekt, Risk, Audyt, Portal), dzięki któremu budowa procesów SZBI przebiega sprawnie, a wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentacji SZBI bezpośrednio ze swojego stanowiska pracy.