Dziękujemy za udział w Panelu BCM 2017

W dniu 7 czerwca w Warszawie odbył się PANEL BCM 2017. Było to wydarzenie organizowane przez PBSG. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 uczestników. W opinii uczestników Panel BCM stał nie tylko spotkaniem specjalistów, lecz  ustanowi impuls do szerszej integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i budowania nowych standardów.

Serdecznie dziękujemy Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa i Forum Technologii Bankowych za objęcie patronatu honorowego nad Panelem BCM 2017. Dziękujemy DRII za objęcie patronatu merytorycznego oraz uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w wydarzeniu.

Zapewniamy, że było to pierwsze z wielu spotkań praktyków, jakie mamy zamiar zorganizować. Zachęcamy Państwa do podzielenia się wrażeniami, obejrzenia fotorelacji i kontaktu z nami.

Dyrektor Zarządzający DRI International - Chloe Demrovsky dla Panelu BCM 2017