Dziękujemy za udział w II Konferencji ISO 31000

15 marca 2016 roku w  Hotelu Westin w Warszawie zgromadziło się ponad 90 uczestników II Konferencji ISO 31000 (2016)  – edycja warszawska. Wśród uczestników była liczna grupa przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego zainteresowanych tematyką systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Fundacja Edmunda J. Saundersa (FEJS), natomiast patronat merytoryczny PBSG, IIC Polska.

Wszystkie wykłady oparte zostały na platformie e-risk i IDEA Case Ware. Pozwoliło to przybliżyć uczestnikom zarówno funkcjonalności, jak i finansowe korzyści zastosowania innowacyjnych polskich i międzynarodowych technologii stosowanych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

II Konferencja ISO 31000 (edycja Warszawa – 2016) jest kontynuacją cyklu konferencji w największych miastach w Polsce. I Konferencja ISO 31000 (edycja Katowice – 2015) odbyła się w III kwartale 2015.

Aktualna edycja konferencji miała szczególny charakter ponieważ w jej trakcie nastąpiła prezentacja wznowionej i zaktualizowanej wersji COSO II – „Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa”, popularnie zwane COSO II.

Konferencję rozpoczął  wykład Pani Doroty Łobos Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka w PBSG na temat współczesnej roli znormalizowanych systemów zarządzania ryzykiem w zarządzaniu organizacją. Podczas prelekcji wyjaśniono skąd się biorą potrzeby zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora prywatnego oraz publicznego, dlaczego tak ważne jest zastosowanie podejścia systemowego oraz problemy z jakimi borykają się organizacje wdrażając system. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe założenia normy ISO 31000 oraz dlaczego standard ten jest aktualnie najpopularniejszym standardem wykorzystywanym do budowy systemów zarządzania ryzykiem w Polsce i na świecie.

Anna Stankowska, Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem przybliżyła uczestnikom pojęcie ryzyka oraz procesowego zarządzania tym obszarem.

Kolejny wykład poprowadziła Adriana Fabiańska Konsultant w PBSG, koncentrując się na zagadnieniach związanych z wdrożeniem zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu Modelu COSO II. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia klientów z COSO II Adriana Fabiańska zwróciła uwagę na wyzwania towarzyszące współczesnym organizacjom pragnącym wdrożyć system zarządzania ryzykiem w oparciu o COSO II vs. ISO 31000. Przedstawiła także korzyści związane z wykorzystaniem modelu COSO II jako doskonałego narzędzia wspierającego proces kompleksowego, a przede wszystkim zintegrowanego zarzadzania ryzykiem.

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się Michał Szymański, manager ds. Ryzyka z Amica Wronki SA. W bardzo syntetycznym wykładzie opisał w jaki sposób dokonana została w Grupie Amica optymalizacja metodyki zarządzania ryzykiem  oraz omówił zasady wyceny ryzyk i zabezpieczeń. Wskazywał na efekty wdrożenia ERM w oparciu o e-risk oraz sposoby odpowiedzi na pytanie: ile kosztuje zmaterializowanie się konkretnego ryzyka lub kilku ryzyk.

Po raz kolejny mieliśmy także przyjemność zaprosić i  wysłuchać bardzo ciekawej prelekcji Pana Andrzeja Wiktorowicza Kierownika Działu Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z pierwszej w Polsce certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000. W praktyczny sposób przedstawił funkcjonujące w Poczcie Polskiej S.A. rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, trudności z jakimi boryka się organizacja chcąca systemowo zarządzać ryzykiem i zatrudniająca jednocześnie ponad 70 000 pracowników. Szczególną uwagę uczestników zwróciło praktyczne ujęcie korzyści jakie Poczta Polska uzyskuje dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu systemu zarządzania ryzykiem.

Bardzo dobrze oceniony przez uczestników został wykład Katarzyny Muszyńskiej, która omówiła zasady badania skuteczności mechanizmów kontroli ryzyka podając kilka ciekawych przykładów.

Konferencję zamknął krótki wykład Macieja Skały, Wiceprezesa Zarządu PBSG, który pokazał jak w 15 minut można skonfigurować proces zarządzania ryzykiem w oparciu o erisk. Tym samym potwierdził, że można ryzykiem zarządzać, a nie administrować.

Pragniemy gorąco podziękować  wszystkim obecnym słuchaczom za uczestnictwo, ciekawe pytania oraz dyskusje na temat zarządzania ryzykiem, które toczyły się jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych wystąpień. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć i już dziś zapraszamy na kolejne edycje Konferencji ISO 31000, które odbędą się jeszcze w tym roku.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie