Dziękujemy za udział w I Konferencji ISO 31000

3 grudnia 2015 roku w Hotelu Qubus Prestige w Katowicach mieliśmy ogromną przyjemność gościć liczną grupę przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego zainteresowanych tematyką systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Fundacja Edmunda J. Saundersa (FEJS), natomiast patronat merytoryczny PBSG, IIC Polska oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice.

Wszystkie wykłady oparte zostały na platformie erisk i MetricStream. Pozwoliło to przybliżyć uczestnikom zarówno funkcjonalności, jak i finansowe korzyści zastosowania innowacyjnych polskich i międzynarodowych technologii stosowanych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym

I Konferencja ISO 31000 (edycja Katowice-2015) otwiera cykl konferencji w największych miastach w Polsce. Kolejna II Konferencja ISO 31000 (edycja Warszawa – 2016) planowana jest w I kwartale.

Konferencję rozpoczął ciekawy wykład Pani Doroty Łobos Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka w PBSG na temat współczesnej roli znormalizowanych systemów zarządzania ryzykiem w zarządzaniu organizacją. Podczas prelekcji wyjaśniono skąd się biorą potrzeby zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora prywatnego oraz publicznego, dlaczego tak ważne jest zastosowanie podejścia systemowego oraz problemy z jakimi borykają się organizacje wdrażając system. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe założenia normy ISO 31000 oraz dlaczego standard ten jest aktualnie najpopularniejszym standardem wykorzystywanym do budowy systemów zarządzania ryzykiem w Polsce i na świecie.

Doktor Piotr Tworek przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice oraz adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, którego obszarem zainteresowań naukowych jest zarządzanie ryzykiem, przybliżył uczestnikom pojęcie ryzyka oraz procesowego zarządzania tym obszarem. Ponadto Doktor Piotr Tworek zreferował wyniki autorskich badań, których przedmiotem było zarządzanie ryzykiem w sektorze budowlanym, przeprowadzonych wśród ponad 500 polskich firm.

Kolejny wykład poprowadził Maciej Wiśniewski Konsultant w PBSG, koncentrując się na zagadnieniach związanych z wdrożeniem zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu specjalistycznego narzędzia MetricStream. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia klientów MetricStream zwrócił uwagę na wyzwania towarzyszące współczesnym organizacjom pragnącym wdrożyć system zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000. Przedstawił także korzyści związane z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi wspierających proces kompleksowego zarzadzania ryzykiem.

Mieliśmy także przyjemność wysłuchać bardzo ciekawej prelekcji Pana Andrzeja Wiktorowicza Kierownika Działu Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z pierwszej w Polsce certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000. W praktyczny sposób przedstawił funkcjonujące w Poczcie Polskiej S.A. rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, trudności z jakimi boryka się organizacja chcąca systemowo zarządzać ryzykiem i zatrudniająca jednocześnie ponad 70 000 pracowników. Szczególną uwagę uczestników zwróciło praktyczne ujęcie korzyści jakie Poczta Polska uzyskuje dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu systemu zarządzania ryzykiem.

Ostatnie wystąpienie Pani Adriany Fabiańskiej Konsultantki PBSG było poświęcone praktycznemu przedstawieniu procesu zarządzania ryzykiem zgodnego z PN-EN ISO 31000:2012. Podczas omawiania  poszczególnych etapów zwrócono szczególną uwagę na możliwe do zastosowania rozwiązania zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych jak i sektora prywatnego oraz możliwości optymalizacji procesu z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia informatycznego erisk.

Pragniemy gorąco podziękować  wszystkim obecnym słuchaczom za uczestnictwo, intrygujące pytania oraz dyskusje na temat ryzyka, które toczyły się jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych wystąpień. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć i już dziś zapraszamy na kolejne edycje I konferencji ISO 31000, które odbędą się w przyszłym roku.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie