DRI Poland – Zapraszamy na jedyne w Polsce profesjonalne szkolenie BCM – Warszawa 26.11.2018

26 - 29.11.2018 r.

Warszawa

Szkolenie organizowane przez DRI Poland

Zapraszamy na jedyne w Polsce profesjonalne szkolenie BCM

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z 10 praktykami DRI, które powinien znać każdy profesjonalista zajmujący się obszarem zarządzania ciągłością działania. Kurs kończy się Egzaminem kwalifikacyjnym (Qualification Exam), a jego pozytywne zaliczenie otwiera drogę do ubiegania się o Certyfikację DRI przeznaczoną dla profesjonalistów o rożnym poziomie zaawansowania.

Cel szkolenia BCLE-2000 i BCP 501

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami Dziesięciu profesjonalnych praktyk wypracowanych przez ekspertów DRI (Ten Professional Practices).

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

1. Poznają elementy Programu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przygotowanymi przez ekspertów DRI

2. Zrozumieją podstawy systemowe, w tym niezbędną terminologię wykorzystywaną w Dziesięciu profesjonalnych praktykach DRI

3. Nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować Program zarządzania ciągłością działania zgodnie z Dziesięcioma profesjonalnymi praktykami DRI

4. Zostaną znakomicie przygotowani do Egzaminu kwalifikacyjnego.