Dostawa licencji IDEA Case Ware w Ceramika Paradyż

PBSG zakończyła w Ceramika Paradyż projekt dostawy i analizy danych (za pomocą narzędzi IDEA Case Ware) dostarczonych z systemów informatycznych klienta pod kątem spójności i integralności danych w obszarze zakupów oraz płatności i zamówień.

Projekt poza dostawą licencji oprogramowania IDEA CaseWare  precyzyjnie określał obszary i zagadnienia, które miały zostać poddane badaniu. Przeprowadzone badanie obejmowało: detekcję podwójnych płatności, weryfikację powiązania zamówień z fakturami i magazynem,  wykrycie zaległości w płatnościach, zestawienie zobowiązań wobec poszczególnych kontrahentów, analizę cen jednostkowych na poszczególnych rodzajach asortymentu w kontekście dostawców i wielkości zamówień, porównanie w zakresie faktur zakupowych zaewidencjonowanych w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz w systemie klasy ERP, wyszukanie duplikatów faktur.

Zastosowanie IDEA w badaniu pozwoliło uwzględnić 100% danych transakcyjnych z całego roku oraz pomogło w ustaleniu operacji, które posiadały mniejsze lub większe nieprawidłowości.  Zestawienie danych z różnych systemów IT wymagało wykonania w pierwszej kolejności czynności porządkujących, polegających na ich: przeformatowaniu, ujednoliceniu i powiązaniu ze sobą części danych (w ramach systemu klasy ERP oraz w powiązaniu z EOD). Przy użyciu dostępnej funkcjonalności oraz opracowanych skryptów IDEA wykonano szereg czynności, które pozwoliły ostatecznie stwierdzić o istnieniu nieprawidłowości i wykryć odchylenia w wartościach poszczególnych transakcji. Każdy z wyników przedstawiających potencjalną nieprawidłowość został zamieszczony w uporządkowanej grupie. W ten sposób otrzymano zbiory transakcji ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Zbiory te zostały następnie dodatkowo zweryfikowane przez Dział Kontrolingu.

W trakcie badania wykorzystano funkcje oprogramowania IDEA związane m.in. z: importem danych, generowaniem automatycznych statystyk, zaawansowanym filtrowaniem, sumowaniem wg. klucza, łączeniem tabel za pomocą definiowanych kluczy, budowaniem zestawień graficznych oraz wykorzystaniem zaawansowanych skryptów analitycznych.

Wdrożenie i zastosowanie rozwiązania IDEA utorowało drogę do przeprowadzenia kompletnego badania transakcji na danych z systemów IT. W zakresie opisanym powyżej przeprowadzono całościowe badanie transakcji bez konieczności wyznaczania do tego próby. Technika audytu, wsparta narzędziem informatycznym IDEA, nie powodowała konieczności ograniczania badania wyłącznie do samej próby. W skutek tego całe badanie mogło być wykonane na pełnej bazie transakcji. W sprawny i szybki sposób zaimportowano dane do IDEA, po czym skorzystano z szeregu wbudowanych funkcji IDEA. Dostępna funkcjonalność znacząco ułatwiła wykonanie kolejnych czynności badania, które doprowadziły do stwierdzenia faktycznych nieprawidłowości.

Informacja o kliencie:

Grupa Paradyż, w skład której wchodzą Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o. o., jest polskim producentem płytek ceramicznych. Produkty Grupy Paradyż sprzedawane są w Polsce oraz w 40 krajach na całym świecie. Firma eksportuje 30% swojej produkcji. Obecnie Grupa Paradyż zatrudnia ponad 1700 osób w pięciu zakładach produkcyjnych. Dwa zakłady wybudowane w Tomaszowie Mazowieckim znajdują się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przed wdrożeniem IDEA CaseWare w Grupie Paradyż wykorzystywane były standardowe systemy analityczne, które działały niezależnie od siebie. Brak integracji uniemożliwiał m.in. różny format danych. Wiele czasu poświęcano kontroli, poszukiwaniu oraz eliminacji błędów. Poszukiwano rozwiązania, które nie tylko zapewni łatwy dostęp do informacji, ale również umożliwi kontrolę procesów biznesowych i pozwoli na bieżąco oceniać ryzyka przedsiębiorstwa.