Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania Risk Manager w Ministerstwie Sportu i Turystyki

PBSG podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania Risk Manager do identyfikacji, analizy i monitorowania ryzyka w kontroli zarządczej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Projekt obejmuje:

  • zakup licencji oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem w całym ministerstwie
  • konfiguracja i wdrożenie zgodnie z przyjętym modelem w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej kultura fizyczna i turystyka którymi kieruje Minister Sportu i Turystyki na podstawie rozporządzenie z Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007
    r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602).
  • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej i pracowników z zakresu obsługi i administracji oprogramowania

Ministerstwo Sportu i Turystyki, utworzone na podstawie §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 165, poz. 1368, z późn. zm.), zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, kierującego działami administracji rządowej:

  • kultura fizyczna – na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
  • turystyka – na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).