2010-04-29

Centrum
Informatyki ROW Sp. z o.o.
podpisało z PBSG umowe w zakresie wdrożenia
systemu bezpieczeństwa w
oparciu o ISO 27001 i systemu zarządzania usługami IT wg ISO 20000

Podpisana umowa obejmuje pełen zakres wdrożenia norm
ISO 27001 wraz z ISO 27001 oraz aktualizację polityki bezpieczeństwa ochrony
danych osobowych.  W ramach
wdrożenia przewiduje się 8 etapów projektu między innymi: audyty wewnętrzne,
opracowanie koncepcji, opracowanie dokumentacji, analizę procesów, analizę
ryzyka, opracowanie katalogu usług IT, asystę w procesie certyfikacji. Projekt
przewidziany jest na 7 miesięcy.

Centrum Informatyki ROW
Sp. z o.o. została założona w 1998 roku. Firma powstała na bazie służb
informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego
górnictwa. 

Od początku działalności firma realizuje zadania związane z
kompleksową obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw południowej
Polski.

Kluczowym klientem pozostaje Jastrzębska Spółka Węglowa SA .
Od
czerwca 2009 roku Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o.  jako członek Grupy
Kapitałowej JSW SA realizuje zadania związane 
z budową i obsługą spójnego
systemu informatycznego dla całej Grupy.

Czytaj także: