CIROW PBSG ISO 27001 ISO 20000

Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o. podpisało z PBSG umowe w zakresie wdrożenia systemu bezpieczeństwa w oparciu o ISO 27001 i systemu zarządzania usługami IT wg ISO 20000

Podpisana umowa obejmuje pełen zakres wdrożenia norm ISO 27001 wraz z ISO 27001 oraz aktualizację polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. W ramach wdrożenia przewiduje się 8 etapów projektu między innymi: audyty wewnętrzne, opracowanie koncepcji, opracowanie dokumentacji, analizę procesów, analizę ryzyka, opracowanie katalogu usług IT, asystę w procesie certyfikacji. Projekt przewidziany jest na 7 miesięcy.

Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o. została założona w 1998 roku. Firma powstała na bazie służb informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa. Od początku działalności firma realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw południowej Polski. Kluczowym klientem pozostaje Jastrzębska Spółka Węglowa SA .Od czerwca 2009 roku Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o. jako członek Grupy Kapitałowej JSW SA realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy.