PBSG SA wsparła UKNF w uzyskaniu certyfikatu zgodności systemu zarządzania ciągłością działania

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) otrzymał certyfikat zgodności systemu zarządzania ciągłością działania z normą ISO 22301:2019. Udział w pozytywnym wyniku certyfikacji miała m.in. spółka PBSG, która wsparła urząd we wdrożeniu systemu BCM. Nasza firma pomogła także urzędowi przygotować się do procesu certyfikacji. 

W listopadzie 2023 roku UKNF ogłosił, że z pozytywnym wynikiem zakończył proces certyfikacji, prowadzony przez niezależną międzynarodową jednostkę BSI Group. Certyfikacja dotyczyła zgodności systemu zarządzania ciągłością działania (pol. SZCD, ang. BCM) z normą ISO 22301:2019 w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym w pionie nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego i nad rynkiem kapitałowym w celu zapewnienia obsługi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Uzyskany certyfikat ISO 22301 potwierdza, że UKNF wdrożył wymogi normy i wprowadził rozwiązania, które zwiększają odporność na zagrożenia. Tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej urząd sprawniej i szybciej wróci do normalnego funkcjonowania, co ma ogromne znaczenie m.in. dla nadzorowanych przez niego podmiotów. 

Ponieważ to właśnie nasza firma zajmowała się wsparciem UKNF we wdrożeniu ciągłości działania w tym urzędzie, to pozytywny wynik jest nie tylko sukcesem UKNF, ale też naszym. 

„Osiągnięcie pozytywnego wyniku certyfikacji SZCD UKNF traktujemy jako swego rodzaju wyróżnienie dla PBSG. Naszą rolą było nie tylko wsparcie we wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z najlepszymi praktykami, ale też zapewnienie, że jest zgodny z wymaganiami normy. Certyfikat ISO 22301 to znaczące osiągnięcie – jest dowodem na to, że system ciągłości działania jest skutecznie wdrożony i pomoże UKNF przetrwać nawet poważny incydent. Jesteśmy niezmiernie dumni, że mogliśmy wspierać UKNF w tym procesie”
– zaznacza Adriana Dziatkowiak, konsultant PBSG biorący udział w projekcie.

PBSG nadal wspiera UKNF

Współpraca z UKNF trwa od kwietnia 2022 roku. Obecnie naszym zadaniem jest pomoc w utrzymaniu systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 i jego doskonalenie. 

Chcesz uzyskać certyfikat 22301? Skorzystaj z naszego wsparcia: Certyfikacja ISO 22301

PBSG nadal wspiera UKNF

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 13 listopada 2018 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl)

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!