Forum Cybersecurity – zapisz się na debatę poświęconą cyberbezpieczeństwu.

Inicjatywa Forum Cybersecurity

Forum Cybersecurity to inicjatywa, która ma na celu podniesienie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa w Polsce i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Nasza społeczność skupia ekspertów, praktyków, firmy oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem bezpiecznej przyszłości w świecie cyfrowym.

Nasze wydarzenia stanowią doskonałą okazję do nauki, wymiany doświadczeń i budowania wspólnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

Zapisy na debatę

Forum Cybersecurity ma zaszczyt ogłosić otwarcie zapisów na wyjątkową debatę poświęconą tematyce cyberbezpieczeństwa. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych tematem ochrony przed cyberzagrożeniami.

Debata „Obrona przed Cyberprzestępczością w Organizacjach w Polsce” ma na celu zgromadzenie ekspertów, praktyków i wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa, aby wspólnie poszukiwać skutecznych rozwiązań w walce z rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Dowiedz się, jakie są najnowsze trendy w cyberprzestępczości w Polsce.
  • Poznaj skuteczne strategie obrony przed atakami.
  • Zyskaj wiedzę na temat narzędzi i technologii wspierających cyberbezpieczeństwo.
  • Odkryj znaczenie edukacji i szkoleń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
  • Zrozum, dlaczego współpraca sektora publicznego i prywatnego jest kluczowa w walce z cyberzagrożeniami.
  • Wyjątkowi prelegenci. Dowiedz się więcej od ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Prelegenci:

Zapraszamy do bliższego poznania naszych prelegentów, którzy przybliżą nam różne aspekty tematu cyberbezpieczeństwa i pomogą nam zrozumieć, jak skutecznie bronić się przed zagrożeniami w dzisiejszym świecie cyfrowym. Przed Wami inspirujące prezentacje, cenne wskazówki i dyskusje, które dostarczą nowych spojrzeń na kwestie bezpieczeństwa w sieci.

Adam Marczyński
Adam Marczyński
Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji

Adam Marczyński od wielu lat jest związany z branżą IT. Od 2001 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji w chmurach obliczeniowych. Pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. jako członek zarządu (CTO) w Chmurze dla Zdrowia, dyrektor bezpieczeństwa (CISO) w Chmurze Krajowej, w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS S.A. Posiada również doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak HP, gdzie przez 8 lat zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem (m.in. Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect). Dzięki łączeniu wieloletniego doświadczenia z branży IT z kompetencjami miękkimi (licencjat z socjologii, magisterium z politologii) Adam Marczyński zbudował swoją reputację sprawnego i empatycznego menedżera, specjalizującego się w zarządzaniu zespołami eksperckimi.

Oprócz pracy zawodowej w biznesie, Adam Marczyński przez wiele lat współpracował z SGH w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji. W czasie swojej kariery zdobył również szereg certyfikatów zawodowych, zarówno producentów rozwiązań (IBM, Microsoft, HP), ale również niezależnych organizacji (CISA, CISM, CISSP, CRISC, C|EH, Security+, Server+). Udziela się również społecznie w organizacjach związanych z bezpieczeństwem informacji, uczestniczy aktywnie w konferencjach i innych wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

Krzysztof Dąbrowski
Krzysztof Dąbrowski
Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa, KNF

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. Od lat związany z sektorem publicznym. Obecnie w roli dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne UKNF oraz działania nadzorcze wobec rynku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Od stycznia 2023 koordynuje przygotowania UKNF do wykonywania zadań wynikających z DORA.

W latach 2019 – 2022 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem zarządzania i organizacji odpowiadając m.in. za wewnętrzną transformację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym wdrażanie systemów zarządzania, budowanie zdolności i struktur organizacji w sferze bezpieczeństwa  czy elektronizację obiegu dokumentów. Był odpowiedzialny również za operacyjne funkcjonowanie UKNF w czasie pandemii.

Wcześniej przez 2 lata pracował jako zastępca dyrektora departamentu bezpieczeństwa i ochrony informacji w Ministerstwie Finansów. Od 2010 do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zdobywając szerokie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa. Jako pełnomocnik wojewody odpowiadał za bezpieczeństwo wielu imprez międzynarodowych np. prezydencji Polski w UE (2011), mistrzostw Euro 2012 oraz szczytu NATO (2016).

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem na Akademii Leona Koźmińskiego.

Krzysztof Szczepański
Krzysztof Szczepański
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Z bezpieczeństwem związany prawie 20 lat, wczesnej pracował w działach IT zajmując się rozwojem narzędzi i wsparciem biznesu. Połączenie doświadczeń w perspektywie IT oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozwala na ukierunkowanie działań na osiągnięcie konkretnych oczekiwanych efektów dla przedsiębiorstwa. Wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo to nie kompromis – albo jest albo go nie ma – ważne jest by było adekwatne do zagrożeń. W ramach swoich działań zawodowych integruje obszar: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania. Krzysztof jest zwolennikiem wykorzystania synergii w działaniach IT i bezpieczeństwa. Swoje doświadczenie wykorzystywał w spółkach sektora publicznego i finansowego. Uważa, że w ramach zapewnienia bezpieczeństwa nie ma konkurencji między podmiotami, a wymiana wiedzy i doświadczeń jest kluczowa dla skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom.

Jacek Knopik
Ekspert i praktyk zarządzania ryzykiem. Lubi wyzwania i umiejętnie łączy świat IT z wymaganiami prawnymi i normatywnymi. Posiada bogate doświadczenie. Realizował i kierował wieloma projektami w dziedzinach zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem. Wdraża i wspiera rozwój narzędzia do zarządzania ryzykiem e-risk. Dodatkowo dzieli się wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prywatnie pasjonat i trener wioślarstwa.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!