Certyfikat ISO 20000 dla KGHM

Przyznano pierwszy w Polsce i Europie Wschodniej akredytowany certyfikat zgodności z normą ISO 20000:2005 dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług IT i funkcjonowania obszaru IT w integracji z obszarem biznesu stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych każdej organizacji, a wzrastająca liczba wymagań pojawiających się z wewnątrz i z zewnątrz organizacji wymaga ścisłej współpracy między obszarami: IT a biznesowym. Wydana w 2005 roku norma definiuje wytyczne i wymagania do budowy systemów zarządzania usługami IT. Podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania – standard definiuje procesy, których zdefiniowanie i wdrożenie w organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru IT – począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy. Chociaż od pojawienia się normy ISO/IEC 20000 minęły dopiero dwa lata, nowy standard spotkał się z ciepłą reakcją rynku. Potrzeba odpowiedniego zarządzania IT – a zwłaszcza brak odpowiednich narzędzi zarządczych w tym zakresie – spowodował, że norma już w pierwszych dniach po opublikowaniu znalazła się w centrum zainteresowania wielu firm outsourcingowych oraz wewnętrznych struktur informatyki dużych organizacji. Do grona podmiotów posiadających akredytowane certyfikaty ISO 20000 zaliczają się m.in.:

 • Vodafone Information Systems GmbH
 • BT (Germany) GmbH & Co.oHG
 • BT Operational Integrity
 • JAPAN TELECOM CO., LTD
 • Siemens AG IT Operations (ITO)
 • Siemens IT Solutions and Services GmbH & Co. OHG
 • Hewlett-Packard HK SAR Ltd
 • Fujitsu Limited
 • Fujitsu Services
 • Fujitsu Limited, Outsourcing Business Unit
 • Fujitsu FIP Corporation Outsourcing Services Group
 • TNT Logistics Limited IT Services
 • Hitachi Information Systems, Ltd. – Yokohama Data Center
 • Nippon Securities Technology Co Ltd.
 • IBM Taiwan Corporation
 • LG CNS NSC
 • LG CNS Co Ltd
 • Samsung SDS Co.Ltd
 • Samsung Networks
 • Samsung SDS Co., Ltd
 • Hyundai Information Technologies Co., Ltd. Information Service Center

Uzyskanie certyfikatu ISO 20000 potwierdziło, że usługi informatyczne COPI są świadczone na najwyższym światowym poziomie. Decyzję o jej wdrożeniu Dyrektor COPI podjął w czerwcu 2006 r. Rozpoczął się okres przygotowawczy, który poprzedził się ośmiomiesięczny okres wdrożenia. Zrealizowany, wspólnie z firmą doradczą PBSG, projekt pozwolił nie tylko na określenie faktycznych kosztów realizowanych usług, ale także powiązanie ich z wskaźnikami dotyczącymi dostępności i wydajności usług IT. Dzięki precyzyjnemu określeniu parametrów usług informatycznych, kierownictwo COPI otrzymało narzędzie do dalszej optymalizacji jakościowej oraz kosztowej obszaru IT.

Przypomnijmy KGHM Polska Miedź S.A. o/COPI jest oddziałem powołanym przez Zarząd Spółki w 2001 roku w celu zapewnienia Spółce nowoczesnej obsługi teleinformatycznej. Dzisiaj COPI zatrudnia 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a jego przedmiotem działalności jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Oddziałów Spółki poprzez planowanie, wdrażanie, eksploatację i rozwój systemów teleinformatycznych oraz zarządzanie, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej IT.

W związku z wdrożeniem i pierwszą w Polsce certyfikacją
systemu ISO 20000, w dniach 27 i 29 listopada KGHM i PBSG organizuje konferencję pt. „Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000″,