2007-11-09 

Przyznano
pierwszy w Polsce i Europie Wschodniej akredytowany certyfikat zgodności z
normą ISO 20000:2005 dla
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania
Informacji (COPI).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług IT i
funkcjonowania obszaru IT w integracji z obszarem biznesu stanowi obecnie jedno
z najważniejszych wyzwań strategicznych każdej organizacji, a wzrastająca
liczba wymagań pojawiających się z wewnątrz i z zewnątrz organizacji wymaga
ścisłej współpracy między obszarami: IT a biznesowym. Wydana w 2005 roku norma
definiuje wytyczne i wymagania do budowy systemów zarządzania usługami IT.
Podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania – standard definiuje procesy, których zdefiniowanie i wdrożenie w
organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru IT – począwszy od
zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją,
wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy. Chociaż od pojawienia
się normy ISO/IEC 20000 minęły dopiero dwa lata, nowy standard spotkał się z
ciepłą reakcją rynku. Potrzeba odpowiedniego zarządzania IT – a zwłaszcza brak
odpowiednich narzędzi zarządczych w tym zakresie – spowodował, że norma już w
pierwszych dniach po opublikowaniu znalazła się w centrum zainteresowania wielu
firm outsourcingowych oraz wewnętrznych struktur informatyki dużych
organizacji. Do grona podmiotów posiadających akredytowane certyfikaty ISO 20000
zaliczają się m.in.:

Uzyskanie certyfikatu ISO 20000 potwierdziło,
że usługi informatyczne COPI są świadczone na najwyższym światowym poziomie. Decyzję
o jej wdrożeniu Dyrektor COPI podjął w czerwcu 2006 r. Rozpoczął się okres
przygotowawczy, który poprzedził się ośmiomiesięczny okres wdrożenia. Zrealizowany,
wspólnie z firmą doradczą PBSG, projekt pozwolił nie tylko na określenie
faktycznych kosztów realizowanych usług, ale także powiązanie ich z wskaźnikami
dotyczącymi dostępności i wydajności usług IT. Dzięki precyzyjnemu określeniu
parametrów usług informatycznych, kierownictwo COPI otrzymało narzędzie do
dalszej optymalizacji jakościowej oraz kosztowej obszaru IT.

Przypomnijmy KGHM Polska Miedź S.A.
o/COPI jest oddziałem powołanym przez Zarząd Spółki w 2001 roku w celu
zapewnienia Spółce nowoczesnej obsługi teleinformatycznej. Dzisiaj COPI
zatrudnia 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a jego przedmiotem
działalności jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz jednostek
organizacyjnych Oddziałów Spółki poprzez planowanie, wdrażanie, eksploatację i rozwój
systemów teleinformatycznych oraz zarządzanie, modernizację i rozbudowę
infrastruktury technicznej IT.

pdf Więcej na temat projektu ISO 20000 w KGHM…>>

W związku z wdrożeniem i pierwszą w Polsce certyfikacją
systemu ISO 20000, w dniach 27 i 29 listopada KGHM i PBSG organizuje konferencję
pt. „Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000",

Więcej informacji o konfernecji…>>