operator usługi kluczowej

Neuca od 30 lat działa w obszarze ochrony zdrowia, łącząc synergicznie potrzeby farmaceutów, producentów i pacjentów. Firma jest jednym z liderów rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju. Kluczowymi partnerami są dla nich niezależni aptekarze, których uznajemy za fundament rozwoju i stabilności rynku aptecznego. Wspieramy ich w codziennym prowadzeniu aptek, dostarczając narzędzi do budowania konkurencyjności i rentowności. Neuca rozwija również sieć przychodni lekarskich. Jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje ambitne projekty telemedyczne Jest również doświadczonym producentem leków i preparatów aptecznych. Od 2004 roku NEUCA jest spółką publiczną, notowaną na GPW w Warszawie.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Neuca S.A.

Branża

Branża

Medycyna

Czego oczekiwał klient?

Jako operator usługi kluczowej Neuca poszukiwała partnera, który zweryfikuje gotowość organizacyjno-techniczną wymaganą do spełnienia obowiązków operatora usługi kluczowej oraz wspiera doskonalenie procesów cyberbezpieczenstwa w organizacji.

Poznaj lepiej Neuca:

Co zrobiliśmy?

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Zweryfikowaliśmy gotowość Grupy Neuca do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Zebraliśmy i zbadaliśmy posiadaną dokumentację, przeprowadziliśmy wywiady i badania na podstawie list kontrolnych. Dzięki szerokim konsultacjom i analizom wyznaczyliśmy granice systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem usługi kluczowej i określiliśmy, które systemy oraz w jakim zakresie powinny zostać uwzględnione w budowaniu lub optymalizowaniu wewnętrznych procedur.

ANALIZA RYZYKA

Przeprowadziliśmy analizę ryzka w obszarze cyberbezpieczeństwa, dzięki której uzyskaliśmy wiedzę o charakterze i poziomie ryzyka oraz oceniliśmy wpływ na bezpieczeństwo ciągłości działania usługi oraz infrastruktury, z wykorzystaniem której jest świadczona.

DORADZTWO

Zapewniliśmy kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Wieloletnie i eksperckie doświadczenie, umożliwiło nam sprawdzenie zdolności organizacyjno-techniczne, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania usługi.

REKOMENDACJE

Opracowaliśmy dla Neuca pakiet rekomendacji i wskazówek, które uwzględniają najlepsze praktyki, w obszarze doskonalenia procesów związanych z bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz cyberbezpieczenstwem.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował dostosowania procesów i świadczenia usługi kluczowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
Jako operator usługi kluczowej Neuca otrzymała kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zakres oferowanego wsparcia, jak również elastyczność i zaangażowanie przyczyniły się do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu. Firma PBSG S.A. wykazała, że jest solidnym i godnym zaufania partnerem, który profesjonalnie zweryfikował gotowość NEUCA S.A. do spełnienia obowiązków operatora usługi kluczowej oraz wspiera doskonalenie procesów cyberbezpieczeństwa w organizacji.
Szymon Dankowski
Kierownik ds. bezpieczeństwa IT Neuca

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.