Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. to firma, której historia sięga 110 lat. Od 1899 roku firma działa na terenie Grudziądza i służy ochronie jego naturalnego środowiska. Dzięki pracy setek ludzi, ich zaangażowaniu, poświęceniu, wodociągi się rozwijają, obejmując swym zasięgiem działania rejon miasta i gminy Grudziądz.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Branża

Branża

Gospodarka komunalna

Czego oczekiwał klient?

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia nie posiadały w ogóle systemu zarządzania ryzykiem, dlatego też organizacja poszukiwała doświadczonego doradcy, który opracuje koncepcję tego systemu. Szczególny nacisk położony był na udokumentowane doświadczenie w projektach związanych z wdrożeniem ERM oraz z zakresu certyfikacji ISO 31000. Ostatecznie wybór padł na PBSG, o czym przeważyła mnogość projektów zrealizowanych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla takich organizacji jak Lotos, Grupa Azoty czy MPW Kraków. Nasze portfolio było dla klienta gwarancją, że znamy się na zawiłościach technologicznych wynikających ze specyfiki branży, jaką są wodociągi miejskie.

Co zrobiliśmy?

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Przeanalizowaliśmy istniejące w organizacji rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem. Oceniliśmy stosowane narzędzia, procedury i metody oraz przyjrzeliśmy się dokumentacji. Rezultatem prac było opracowanie systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z ISO 31000, którego propozycja została zaakceptowana przez klienta.

STWORZYLIŚMY DOKUMENTACJĘ

Przeanalizowaliśmy istniejące w organizacji rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem. Oceniliśmy stosowane narzędzia, procedury i metody oraz przyjrzeliśmy się dokumentacji. Rezultatem prac było opracowanie systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z ISO 31000, którego propozycja została zaakceptowana przez klienta.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA I WARSZTATY

Wyznaczeni pracownicy wzięli udział w szkoleniu z wprowadzenia do tematyki zarządzania ryzykiem, a następnie – w indywidualnych warsztatach. Podczas warsztatów dokonaliśmy identyfikacji ryzyk i omówiliśmy prace związane z budową planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym dla całej organizacji.

PREZENTACJA KOŃCOWA DLA KIEROWNICTWA

W wyniku prac podczas warsztatów z pracownikami MWiO powstał rejestr ryzyk i propozycje ryzyk nieakceptowalnych, które następnie przedstawiliśmy kierownictwu. Zaprezentowaliśmy również wyniki wdrożenia i oceny ryzyka, a także przedstawione zostały dalsze rekomendacje.

Jakie były rezultaty?

Dzięki ścisłej współpracy z wyznaczonymi pracownikami MWiO oraz zaangażowaniu konsultantów PBSG powstała koncepcja systemu zarządzania ryzykiem, będąca w pełni dopasowana do specyfiki firmy i branży. Ważnym elementem prac była również dokumentacja, która uwzględnia niezbędne procedury i metodyki identyfikacji ryzyka wraz z uprawnieniami pracowników. Dzięki temu Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. mogą łatwiej i szybciej reagować na potencjalne ryzyka i niwelować powstawanie nowych.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę, rekomenduję usługi PBSG S.A. jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego wykonawcę.
Tomasz Pasikowski
Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie