GEBERIT

Geberit to szwajcarska firma zajmująca się produkcją technologii sanitarnej. Przedsiębiorstwo założone w 1874 roku w miasteczku koło Zurychu. Na początku firma zajmowała się produkcją jedynie spłuczek. Od lat 70. produkuje również inne urządzenia techniki sanitarnej. Geberit zajmuje się rozwiązaniami do toalet, pryszniców, syfonami oraz odpływami.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Geberit Sp. z o.o.

Zatrudnienie

Zatrudnienie

12 000 pracowników w ponad 40 krajach na całym świecie

Branża

Branża

Przemysł, handel

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

 • Ceramika
 • Produkty do łazienek
 • Systemy instalacyjne
 • Systemy wodociągowe
 • Systemy kanalizacyjne
 • Marka Koło
Lokalizacje

Lokalizacje

 • Polska – siedziba: Warszawa
 • Sieć produkcyjna obejmuje 29 zakładów produkcyjnych, z których 6 znajduje się za granicą. Generalna siedziba firmy Geberit mieści się w miasteczku Rapperswil-Jona, w Szwajcarii. Zatrudnia pracowników w około 50 krajach.

Czego oczekiwał klient?

Geberit szukał partnera, który wdroży kompleksowy system zarządzania ciągłością działania (BCM) z uwzględnieniem specyfiki i wymagań branży produkcyjnej. Zależało mu na otrzymaniu pełnej dokumentacji uwzględniającej procedury i plany zarządzania, a także zdefiniowaniu zakresu kompetencji i uprawnień osób związanych z BCM. Równie kluczowe było podniesienie świadomości co do roli BCM w organizacji.

Poznaj Geberit

Co zrobiliśmy?

WSTĘPNY AUDYT

Zweryfikowaliśmy funkcjonujące w organizacji plany ciągłości działania pod kątem luk oraz sprawdziliśmy, czy Geberit spełnia wymagania norm ISO 2240 oraz ISO 22301. Zebraliśmy i przebadaliśmy dokumentację klienta z naciskiem na regulacje wewnętrzne, które mogą wpływać na obszar zarządzania ciągłością działania. Przeprowadziliśmy badanie audytowe i na koniec opracowaliśmy raport z oceną zgodności stosowanych rozwiązań wraz z rekomendacjami, które umożliwią firmie przystąpienie do procesu certyfikacji ISO 22301.

ANALIZA BIA I ANALIZA RYZYKA

Przeprowadziliśmy dwie analizy: wpływu biznesowego (BIA) oraz ryzyka. Przygotowaliśmy niezbędne formularze i na ich podstawie przeprowadziliśmy indywidualne warsztaty z pracownikami, aby ustalić istotne parametry dla zachowania ciągłości działania, tj. zasoby i wskaźniki krytyczności, minimalny poziom odtworzenia procesu czy wskaźnik RTO. Oszacowaliśmy ryzyka i przeanalizowaliśmy krytyczne procesy wpływające na biznes.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BCM

Opracowaliśmy kluczową dokumentację będącą podstawą do zarządzania ciągłością działania. Objęła politykę zarządzania ciągłością działania wraz z kompetencjami i uprawnieniami pracowników oraz plany ciągłości działania wraz z procedurami awaryjnymi.

TRANSFER WIEDZY

Na warsztatach spotkaliśmy się z przedstawicielami obszarów krytycznych i przedstawiliśmy zarówno wnioski z audytu, jak i dokonanych analiz. Przekazaliśmy cenne informacje na temat obszarów krytycznych i roli, jaką do spełniania ma BCM w organizacji. Ponadto przekazany raport poaudytowy ze wskazówkami dającymi możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji ISO 22301.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania z uwzględnieniem dokumentacji oraz podniesieniem świadomości co do roli BCM w organizacji. Geberit otrzymał plan ciągłości działania wraz z procedurami awaryjnymi i zdefiniowanymi rolami pracowników związanych z BCM; dodatkowo przeszkoliliśmy kadrę z obszarów krytycznych.

 

Zastosowane techniki i modele działań:

 • analiza luk
 • analiza BIA
 • analiza ryzyka
 • ISO 2240
 • ISO 22301
 • formularze
 • burza mózgów i warsztaty

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie